Restage lancerer metode til at skabe en mere inkluderende musikbranche

30. april 2024
Restage lancerer metode til at skabe en mere inkluderende musikbranche

Foto: Marcus Nielsen

Med ny bevilling fra Tuborgfondet i ryggen øger Restage deres indsats for at øge repræsentationen af minoritetsetniske unge foran og bagved landets scener.

I 2021 lancerede Dansk Live i samarbejde med Mino Danmark og finansiering af Tuborgfondet indsatsen Restage, der fokuserer på at øge repræsentation af minoritetsetniske unge mellem 16-30 år blandt frivillige, publikum og ansatte på de danske koncertsteder og festivaler.

Som resultat har Restage de seneste år rekrutteret 70 minoritetsetniske unge gennem tre landsdækkende talentforløb med det formål at styrke det relationelle samarbejde mellem minoritetsmiljøer og koncertsteder.

Initiativet har været med til at belyse barrierer for minoriserede målgrupper, hvilket har skabt nye indsigter og tiltrukket både nye frivillige, ansatte og publikummer til livesektoren.

Ud fra de erfaringer har Restage udviklet en metode med konkrete værktøjer til at identificere og nedbryde strukturelle barrierer i musikbranchen.

Konkret hjælper Restage med at kortlægge unik målgruppeindsigt, udvikle nye rekrutteringsstrategier for inddragelse af minoritetsmiljøer og opsætte fokusgrupper, der sikrer forankring lokalt på koncertstederne.

Gensidig dialog skaber stærke samarbejder

Værktøjerne er målrettet landets koncertsteder og festivaler som hjælp til at mobilisere og engagere flere minoritetsetniske unge i alle lag af musikbranchen.

Restage er støttet af Tuborgfondet, og med en ny bevilling på 978.000 kr. kan Restage rulle metoden ud til endnu flere spillesteder, festivaler og kulturinstitutioner i 2024.

“Vi har knækket en kode med at forstå hvilke minoritets-forbehold, der findes, og hvordan kulturinstitutioner kan afspejle en bredere del af befolkningen. Ekskluderende barrierer og blinde vinkler nedbrydes ved at bringe nye stemmer i spil og skabe nye fællesskaber“, udtaler Alexander Rastén Rydberg, leder af Restageog diversitetsansvarlig i Dansk Live og fortsætter: 

“I mødet mellem vores minoritetsfællesskaber og de etablerede kulturinstitutioner opstår en magisk effekt, hvor gensidig forståelse og dialog skaber stærke kreative samarbejder, der kommer alle til gavn”.

For yderligere information kontakt:

Alexander Rastén Rydberg

Mail: alexander@dansklive.dk

Tlf. 44 12 15 12


Restages metode:

Fase 1: Inspiration og kortlægning 

Kortlægning af miljøer, mobilisering lokale unge og facilitering af workshops samt infomøder, hvor koncertstedet lærer mere om konkrete behov og forbehold blandt målgruppen.

Muliggør et mere målrettet og inkluderende arbejde, hvor øget minoritetsindsigt styrker koncertsteders evne til at være mere tilgængelig og inkluderende for nye målgrupper.

 

Fase 2: Engagement- og mobilisering – rekruttering

Rekruttering af minoritetsetniske arrangører og ansatte, der hjælper med at udvikle aktiviteter i tæt samarbejde mellem koncertstedet og lokale minoritetsmiljøer.

Dette opbygger gensidigt ejerskab og tillid til spillestedet og muliggør, at det kan udvikle mere inkluderende og repræsentative aktiviteter.

 

Fase 3: Forankring og implementering 

Restage hjælper med at opsætte og drive fokusgrupper og ungepaneler, der forankrer viden i organisationen og skaber et fremtidigt bredere rekrutteringsgrundlag.

Dette sikrer et solidt fundament for fremadrettet inddragelse af minoriserede målgrupper.


Citater fra samarbejdspartnere:

Lene Vive, udviklings- og programchef i VEGA:

“Vi har haft en uvurderlig dialog med Restage ungepanelerne om, hvor vi har barrierer, og hvordan vi kan få et mere åbent kultursted. Det har betydet, at vi stiller langt større krav til os selv i vores arbejde og i formidlingen af vores budskaber. Og det har betydet, at vi har kunnet skabe et bedre og langt mere mangfoldigt musikprogram samt et publikum, der føler sig set og hørt. Samtidigt har det været en kæmpe styrke, at vi har kunnet arbejdet med vores ansættelsesprocesser, så vi i fremtiden kan have kollegaer, der giver os nye perspektiver og indsigter”. 

Sama Ben Haddou, generalsekretær i Mino Danmark:

“Vi ved, at der er underrepræsentation og misrepræsentation af minoritetsetniske unge blandt publikum, frivillige og ansatte på danske koncertsteder og spillesteder. Med Restage har vi de seneste tre år indsamlet viden om hvilke forbehold og barrierer, der eksisterer hos minoritetsetniske unge i mødet med den danske musikbranche. Vi er særligt glade for den modtagelse, Restage har fået fra de mange spillesteder og festivaler, vi har samarbejdet med. Der er behov for, at vi fortsætter arbejdet for en inkluderende musikbranche, der både inkluderer og repræsenterer bredt. Vi er glade for, at vi med denne bevilling kan fokusere på den næste fase og færdigudvikle Restage, så vi kan nå ud til endnu bredere dele af musikbranchen”.

Mikkel Sander, programansvarlig for kreative erhverv i Tuborgfondet:

“Det er en vigtig dagsorden for Tuborgfondet, at alle unge får mulighed for at udleve deres drøm om et arbejdsliv i musikbranchen. Unge i Restage får erhvervserfaring, og samtidig sætter de spot på de blinde vinkler, branchen selv har svært ved at få øje på. Den viden og de ideer, unge bidrager med, er et stort skridt i retning af bredere repræsentation, både blandt artisterne på scenen, crewet bag scenen og publikum foran scenen. Vi glæder os til, at Restage nu får mulighed for at udvide indsatsen”.