Reportage: Roskilde Festival inviterede på Sustainability Tour

5. juli 2019
Reportage: Roskilde Festival inviterede på Sustainability Tour

Roskilde Festival indfører i år en række nye initiativer for bæredygtighed, der i disse dage bliver testet hos publikum. Dansk Live var inviteret med på en rundvisning, hvor nogle af de nye initiativer blev præsenteret.

Mellem store lastbiler og travle frivillige står en flok mennesker og skutter sig. Vinden pisker om ørerne, så denne dag på Roskilde Festival mest af alt minder om en efterårsdag. I gruppen er repræsentanter fra nærliggende kommuner, koncertarrangører fra blandt andet Smukfest, Northside, Tinderbox og Alive Festival, og i dag har Roskilde Festivals afdeling for bæredygtighed inviteret på rundvisning for at præsentere nogle af deres nye initiativer på området.

Fra Roskilde Festival er programleder for bæredygtighed, Sanne Stephansen, og bæredygtighedskonsulent, Freja Marie Frederiksen, der sammen styrer dagens rundvisning. Indledningsvist præsenterer de festivalens tre fokusområder indenfor bæredygtighed; miljø, socialt og økonomisk, der er forbundet i festivalens strategi på området. En strategi, der efter planen bliver omskrevet i 2020, og herefter implementeret i Roskilde Festivalens overordnede strategi.

Pilotprojekt: Gentræ

Første stop på rundvisningen er i et hjørne bag Arena-scenen. Her står en container fyldt med træ og et stort skilt på siden med ordene ”Gentræ”. En repræsentant fra Gentræ fortæller om containeren, der er en del af et pilotprojekt med fokus på genanvendelse af ressourcer som for eksempel træ fra opbygning og nedtagning af festivaler. Som en del af forsøget, bliver en stor del af træet fra containeren genanvendt og gjort tilgængeligt på hylderne i byggemarkedet, STARK. Af træet fra containeren opbevarer Roskilde Festival også en del selv, som bliver genanvendt næste år.

Container fra Gentræ til genanvendelse af træ fra festivalpladsen.

Samarbejde med pantsamlerne

Næste del af turen har fokus på pant og affald. Gruppen følger et håndholdt ’follow me’-skilt og gør stop foran en pantbod i den østlige del af festivalens campingplads. Pantboden er afsæt for en snak om, hvordan Roskilde Festival forsøger at nedbryde barrierer og identificere muligheder, der kan gavne festivalen. Her spiller festivalens pantsamlere en central rolle. Pantsamlerne hjælper med at indsamle pant, så det ikke ender i skraldespanden. Blandt andet derfor har Roskilde Festival indført opsøgende arbejde med pantsamlerne.

I 2016 startede dialogen mellem Roskilde Festival og pantsamlerne for at blive klogere på, hvordan pantsamlerne navigerer i festivalen. Her viste det sig, at mange af pantsamlerne er nye og aldrig har været på festival, og at de ofte ikke har været en del af festivalens kommunikationsflow. Det har gjort det svært for pantsamlerne at navigere og arbejde på festivalen. For at lette pantsamlernes arbejde på festivalen, giver Roskilde Festival pantsamlerne derfor information, hvilket fungerer præventivt og er med til at forhindre konflikter. Dertil tilbyder Roskilde Festival også pantsamlerne udstyr i form af kasketter, handsker og drikkedunke samt et varmt måltid mad, hvilket også er med til at lette pantsamlernes arbejde, og som samtidig fungerer som en social indsats. Det er et forsøg fra Roskilde Festivals side på at anerkende pantsamlernes vigtige indsats, og er samtidig et eksempel på festivalens holistiske tankegang omkring bæredygtighed.

Pantbod på Roskilde Festival.

Affaldssortering på festivalpladsen

Efter en kort gåtur videre på campingpladsen, samler gruppen sig mellem nogle store containere. En pavillon, der er bukket under for det kraftige blæsevejr, vipper faretruende i en blå container. En helårsfrivillig fra Team Affaldshåndtering på Roskilde Festival fortæller om festivalens mål om at være en affaldsfri festival. De to veje til det mål er dels at tilbyde et sted, hvor publikum kan gøre af deres affald, og dels at formidle, hvorfor det er vigtigt at affaldssortere. Dertil er knap 300 frivillige med til dagligt at indsamle materialer som metal, batterier og pap.

Som en del af indsatsen finder man i år også såkaldte ’Swap Shops’ på Roskilde Festival, der er en mobil reservedelsbutik. Her kan festivaldeltagere erstatte en ødelagt pavillonstang eller få en teltpløk, hvis man mangler. Indsatsen sker i håbet om, at flere vil reparere deres ting og tage dem med hjem, fremfor at kassere deres ødelagte campingudstyr.

Affaldssortering på campingpladsen

Kinky Fætter og dialog

Rundvisningen bevæger sig ind i det notoriske festområde, L, hvor der er gang i en pop-up Suspekt-koncert. ’Kinky Fætter’ buldrer ud af to kæmpe højtalere ved en lille scene, hvor Suspekts Orgi-E og Bai-D sætter gang i festen på campingområdet. Publikum sprinter over pladsen for at være med. Imens er rundvisningen nu ankommet til området, Dust N Spirit, der er Roskilde Festival Højskoles område. En elev fra højskolen fortæller om de tiltag, der er i området som morgenindsamlinger af affald sammen med de omkringliggende lejre, dialog om affald med dem, der bor i området og andre tiltag, der skal skabe fællesskab omkring bæredygtighed på festivalen.

Endnu et eksempel på en holistisk tilgang til bæredygtighed bliver præsenteret på næste stop af rundturen. Her bliver initiativer omkring partnerskaber præsenteret, hvor de tre fokusområder er vedvarende energi, genanvendelse af plast og publikums alkoholvaner. Et eksempel finder vi i festivalens udskænkning af øl, hvor målet er, at al udskænkning af øl fra næste år skal drives af vedvarende energi ved hjælp af solceller. I forlængelse af det initiativ bliver der også kigget nærmere på indsamling af plast, optimering af affaldsspande, så publikum bruger dem bedre og oftere, og i samarbejde med Sundhedsstyrelsen indgå omkring unges forbrug af alkohol. Hertil er der også initiativet omkring brug af genanvendelige plastikkrus, som man også har set på blandt andet Northside Festival og Tinderbox.

Dust’n’Spirit på Roskilde Festival.

På turens sidste stop bliver gruppen introduceret til festivalens brug af kunst og kultur som katalysator for arbejdet med bæredygtighed. I et område, der består af den såkaldte FLOKKR-scene og Science Pavillion, der er kurateret af Niels Bohr, kan publikum lære om sociale og videnskabelige temaer.

Rundvisningen er slut, og det bliver spændende at følge med i resultaterne af Roskilde Festival og de andre af landets festivalers spændende initiativer indenfor bæredygtighed.