Politisk aftale sikrer aktivitetspulje for kulturaktiviteter

1. september 2020
Politisk aftale sikrer aktivitetspulje for kulturaktiviteter

Foto: Mathias Nielsen

Politisk aftale sikrer aktivitetspulje til gennemførsel af planlagte og nye aktiviteter. Puljen udgør 300 mio til september og oktober måned. Arrangører opfordres til allerede nu at gøre ansøgningsmateriale klar.

I fredags blev der lavet aftale mellem regeringen og en række af Folketingets øvrige partier. Ordningen består af en aktivitetspulje til kulturaktiviteter på 300 mio. kr og er tiltænkt kulturinstitutioner, der laver publikumsrettede aktiviteter som koncerter og andre forestillinger. Puljen understøtter nye eller allerede planlagte kulturaktiviteter i perioden fra den 1. september til den 31. oktober 2020 og skal være med til at sikre, at kulturlivet kan åbne dørene for kulturaktiviteter samtidig med, at der tages hensyn til COVID-19 retningslinjer.

For at få del i aktivitetspuljen, skal der som minimum deltage 25 publikummer i arrangementet. Desuden er det et krav, at ansøgeren har et CVR, en omsætning på over 1 mio kr. årligt og kulturaktiviteter som sit primære virke. Kommunale enheder, der lever op til dette, vil også kunne ansøge.

Der ansøges på baggrund af et budget for arrangementer, og der skal efterfølgende afleveres regnskab. Der kan opnås op til støtte til 65% af udgifter til gennemførsel af arrangementet, men der kan i lighed med andre støtteordninger ikke opnås overskud.

For Dansk Live er det afgørende, at ordningen er enkel og fleksibel, og at vejen fra ansøgning til støtten lander hos ansøgeren, er kort. Det mener Esben Marcher, Sekretariatschef i Dansk Live:

”Aktivitetspuljen kan være det der sikrer spillestedernes overlevelse. Derfor er det afgørende, at det ikke bliver en administrativt tung ansøgningsproces. Vi opfordrer desuden Slots- og kulturstyrelsen til at sikre, at de arrangementer, der er planlagt behandles før eventuelle nye arrangementer”, siger han.

Det forventes, at der vil være løbende ansøgning og behandling, og der bevilges således i takt med, at ansøgningerne kommer ind. Hertil er der også mulighed for, at ordningen forlænges.

Læs mere om aktivitetspuljen her (punkt 5. Aktivitetspulje til kulturaktiviteter) her.