Se dagsordener for en række fora på Medlemsforum 2023

15. december 2022
Se dagsordener for en række fora på Medlemsforum 2023

Dagsordener for otte fora på Medlemsforum, der finder sted den 20.-22. januar på Capri hos Smukfest, er nu klar. 

Når medlemmer af Dansk Live mødes til Medlemsforum den 20.-22. januar, vil en række fagligt specifikke emner på forskellige områder inden for festival- og koncertafvikling være på dagsordenen på 11 planlagte fora. Dagsordener for otte af foraene er nu klar. 

Læs mere om Medlemsforum og tilmeld dig her.

Salg & Boder

På forum for Salg & Boder vil der blandt andet blive diskuteret emner, der vedrører barer – udskænknings- & kontrolsystem med afsøgning af dispensere eller udstyr til at udskænke den rette mængde per salgsenhed. Også temaer som salg på campen, mersalg, engangsservice vs. flergangs og kontrakter med eksterne madboder vil blive gennemgået. 

Se hele dagsordenen for Salg & Boder her.

Tovholdere: Peter Skipper, Nibe Festival & Bettina Küsch, Jelling Musikfestival

IT-forum

På forum for IT-forum er emner som adgangskontrol herunder digitale armbånd, app mv., brug af data i forbindelse med planlægning og afvikling og andet på dagsordnen. 

Se hele dagsordenen for IT-forum her.

Tovholder: Peter Halkjær Kragelund, Smukfest

Grejforum

På grejforum samles der op på 2022, og der snakkes planer for 2023. Derudover vil deltagerne diskutere leverandører og samarbejde med disse samt eventuelle udfordringer i den forbindelse. Der vil også blive kigget på, hvordan man kan styrke samarbejdet på tværs af festivalerne. 

Se hele dagsordenen for Grejforum her.

Tovholder: Pia Isabell Egholm-Lind, Roskilde Festival

Bæredygtighedsforum

Emil Busch fra WeUse vil fortælle om fordele ved deleøkonomi og muligheder for at låne og leje fremfor at eje. Herefter vil Morten Vestergaard fra Gray Water Solution fortælle om pilotprojekt på Smukfest, og efterfølgende vil Line Hove Sørensen fra ReSit fortælle om retursystem for festivalstole. Smukfest kommer også til at dele ud af erfaringer fra succes med affalds-gamifications. Der vil også være plads til diskussion af løsninger til små og store problematikker samt hvad der rører på sig af bæredygtige tiltag på festivalerne. 

Se hele dagsordenen for Bæredygtighedsforum her.

Tovholdere: Jakob Thorup, Smukfest og Sif Rantzau Klemp, Roskilde Festival

BR18-forum

På BR18-forum lægger Dansk Live fra land med en status på processen fra Dansk Live. Herefter vil Ulrik Strehle og Christina Pries gennemgå erfaringer fra Event Safety i 2022 BR18 bilag 11. Der vil også være en “bordet rundt”, hvor deltagerne får mulighed for at dele aktuelle udfordringer ift. BR18. Herefter vil der blive diskuteret sammenspil mellem kommuner og arrangør, og der vil blive delt praktiske eksempler fra Smukfest. 

Se hele dagsordenen for BR18-forum her.

Tovholder: Frank Møller, Smukfest

El-forum

På El-forum vil der blandt andet være oplæg om midlertidige elektriske installationer ved Steen Søgaard fra Sikkerhedsstyrelsen. Herefter vil der være dialog om ændringer, mulighed for at stille spørgsmål og dele gode idéer. Udover andre oplæg vil der blive samlet op på, hvad der er sket siden sidst, og nyt fra El-forumarbejdsgruppen vil blive gennemgået. 

Se hele dagsordenen for el-forum her.

Tovholder: Claus Boelt, Smukfest

Frivillighedsforum

På dagsordenen for frivillighedsforum vil der blandt andet være frivillige og a-kasser herunder om man som arrangør har et ansvar for at informere eller spørge de frivillige, om de er modtagere af overførselsindkomst. Herefter er rekruttering og ‘onboarding’ af frivillige på programmet, hvor der vil være plads til idéudveksling og dialog. Der vil også blive gennemgået motivation af frivillige, motivationstyper samt blive lavet opfølgning på dialog om forebyggelse af sexisme og grænseoverskridende adfærd. 

Se hele dagsordenen for frivillighedsforum her.

Tovholder: Kamilla Roed, Musik i Lejet

Tilgængelighedsforum

Programmet for tilgængelighedsforum vil blandt andet indeholde et oplæg Anne Merete Kissow om, hvordan opfattelsen af tilgængelighed og handicap ændres i disse år. Derefter vil der lægges om til dialog med en runde blandt deltagerne, hvor alle hver især kommer fortæller lidt om, hvordan det går hos de enkelte organisationer. Herefter står rekruttering og tilgængelighed , transportable podier og handicap-toiletter på dagsordenen. 

Se hele dagsordenen for tilgængelighedsforum her.

Tovholder: Thyra Jensen, Roskilde Festival

Der forventes at være 11 fora til Medlemsforum, og vi deler dagsordenerne for disse løbende. 

De 11 fora er:

 • Arbejdsmiljø
 • Atmosfære
 • BR18
 • Bæredygtighed
 • El
 • Frivillighed
 • Grej
 • IT
 • Salg og Boder
 • Sikkerhed
 • Tilgængelighed
 • VVS

Læs mere om Medlemsforum og tilmeld dig her.

Husk at sidste frist for tilmelding er den 6. januar 2023. 

Medlemsforum er for medlemmer af Dansk Live.