Nyt stort samarbejde skal øge den minoritetsetniske repræsentation i den danske musikbranche

28. juni 2021
Nyt stort samarbejde skal øge den minoritetsetniske repræsentation i den danske musikbranche

Foto: Kim Wendt

Dansk Live og Mino Danmark går sammen i en fælles indsats for at øge repræsentationen af unge med minoritetsetnisk baggrund i den danske musikbranche. Visionen er at skabe lige adgang for alle og forløse flere unge kulturskaberes drømme om koncertformater og festivaler.

Knap 1 million kroner har Tuborgfondet givet til et storstilet projekt, som interesseorganisationerne Dansk Live og Mino Danmark nu sætter i søen. Samarbejdet vil have fokus på at øge repræsentationen af minoritetsetniske iværksættere og koncertarrangører mellem 18 og 30 år.

Projektet skal skabe stærkere forbindelse mellem unge med minoritetsetnisk baggrund og landets spillesteder og festivaler. Det kan hjælpe de unge med at udleve deres drømme og udvide deres netværk, og samtidig give musikbranchen mulighed for at tiltrække nye talentfulde ildsjæle og kulturelle forandringsskabere.

Rammerne for projektet er på plads, men den konkrete udformning skal udvikles sammen med de unge baseret på deres specifikke behov, visioner og ideer. Projektet skal belyse de mange kompetencer, der eksisterer i vækstlaget og derigennem sikre at nye muligheder skabes på de unges egne præmisser.

Projektet sætter fokus på at skabe en mere tilgængelig musikbranche med mere lige adgang for alle. I denne sammenhæng er mangfoldighed et centralt sundhedstegn for at sikre at musikbranchen fremtidigt kan imødekomme nye publikummer og adressere nye udfordringer.

Centrale kulturelle elementer som publikumsudvikling og opbygning af frivilligfællesskaber er båret af en demokratisk og lige adgang til musikken. Det er vigtigt at vi kan understøtte en øget minoritetsetnisk repræsentation, hvis vi skal sikre den kunstneriske og organisatoriske udvikling i musikbranchen – på scenen, bag scenen og blandt etablerede musikaktører.

Indsatsansvarlig fra Dansk Live, Alexander Rastén Rydberg, fortæller.

”Den danske musikbranche er et område, som optager rigtig mange minoritetsetniske unge. Det er dog få unge, der enten har viden eller netværket til at blive en del af branchen, hvilket desværre gør, at der er talenter, der aldrig finder deres vej ind. Med det her projekt drømmer vi om at bygge bro mellem netop dem og de mange spillesteder og festivaler, der findes i Danmark.”

Sekretariatschef i Tuborgfondet, Peter Giacomello fortæller:

”I Tuborgfondet har vi fokus på at bidrage til en mere mangfoldig musikbranche og derved bidrage til at styrke dansk erhvervsliv. Vi skal blive bedre til at dyrke unge talenter med forskellige baggrunde, så vi sikrer, at den danske musikbranche udvikler sig år efter år.”

Kultur og eventudvikler hos Mino Danmark, Sama Sadat Ben Haddou fortæller:

“Der eksisterer et stort overset kulturelt potentiale blandt mange danske unge med minoritetsetniske baggrund, som vi skal forløse. Mino Danmark ønsker med dette projekt at åbne dørene for en mere mangfoldig musikbranche og sikre, at branchens aktører lærer minoriteter at kende, så den voksende gruppe af unge kulturbrugere og kulturskabere med minoritetsetnisk baggrund repræsenteres og inkluderes.”

Fakta om projektet

Projektet er initieret af Dansk Live, der er en interesseorganisation for danske spillesteder og festivaler samt Mino Danmark, der arbejder for at styrke minoritetsetniske danskeres muligheder, stemmer og samfundsdeltagelse. Projektet løber over 2 år og er støttet af Tuborgfondet med 970.528 kr.

Fakta om Tuborgfondet

Tuborgfondet støtter unge mellem 16-30 år, der sammen sætter noget i gang og bruger deres handlekraft til at styrke samfundet og erhvervslivet. Fondet arbejder inden for fire indsatsområder, herunder kreative erhverv – vækstlaget i rytmisk musik. Tuborgfondet vil give unge bedre rammer og vilkår i musikerhvervet og støtter aktiviteter, der giver flere unge mulighed for at udfolde deres potentiale i musikfællesskaber – på scenen og bag scenen – og som fremmer diversiteten i musikbranchen på tværs af køn, seksualitet, geografi og socioøkonomiske og kulturelle baggrunde.