Nye svar til byggeregler for event- og festivalarrangører

9. december 2019
Nye svar til byggeregler for event- og festivalarrangører

Engage Festival Foto: Asger Korsgaard

Som opfølgning på boligministerens udmelding har han svaret folketingets boligudvalg med en række uddybende kommentarer, til hvordan og for hvem den kommunale tekniske sagsbehandling kan fastholdes for arrangører efter årsskiftet.

Boligministeren kom i sidste måned event- og festivalarrangørerne i møde, da han meldte ud, at det efter årsskiftet fortsat skal være muligt for de pågældende arrangementer at få teknisk byggesagsbehandling hos kommunen.

Som forlængelse heraf har boligudvalget i Folketinget stillet ministeren en række uddybende spørgsmål, som han nu har svaret.
Af svarene fremgår det, at det vil blive skrevet ind i bygningsreglementet (BR18), at arrangører af markeder, byfester, festivaler og lignende også fra den 1. januar 2020 vil kunne vælge at få foretaget teknisk byggesagsbehandling hos kommunen, som det er tilfældet i dag.

Der vil således være tale om en videreførelse af de administrative regler for de nævnte arrangementer, præcis som de er i dag.

Gælder også indendørs og uafhængigt af arrangørtype

Reglerne vil også gælde for midlertidige indendørsarrangementer, som fortsat vil kunne vælge teknisk byggesagsbehandling i kommunen, såfremt personbelastningen ikke øges i forhold til den personbelastning, det pågældende lokale i bygningen er godkendt til.

Muligheden for at vælge teknisk byggesagsbehandling i kommunen afhænger heller ikke af, hvem der afholder arrangementet, men hvilken type af arrangement der i brandmæssig henseende er tale om. Det vil således både for frivillige foreninger og andre arrangører være muligt at vælge kommunens sagsbehandling.

”Det er rigtig dejligt, at der er blevet lyttet til arrangørerne og at ministeren kommer hele branchen i møde. Der er mange forskellige tilgange og forhold på spil, når man skaber midlertidige events, og det havde været urimeligt, hvis kun nogle blev fritaget fra kravet om certificeret rådgivning. Nu venter den sidste konkretisering i de kommende vejledninger, men vi er allerede nået rigtig langt.”

– Esben Marcher, Sekretariatsleder i Dansk Live

Uddybende vejledninger på vej til årsskiftet.

Ud over den overordnede konkretisering varsler ministeren også, at styrelsen med inddragelse af branchen vil udarbejde en række vejledninger rettet mod de forhold og udfordringer, som foreningslivet oplever med midlertidige arrangementer. Af vejledningerne vil det også fremgå hvilke typer af arrangementer der omfattes og de vil desuden indeholde forslag til forskellige præ-accepterede løsninger, som arrangørerne kan benytte. Vejledningerne forventes færdiggjort inden årsskiftet.

Dansk Live er naturligvis opmærksom på, at vejledningerne kan betydning for branchen og følger derfor arbejdet tæt.

Også undtagelser til midlertidig overnatning

Endelig har regelændringerne også skabt usikkerhed omkring mulighederne fremadrettet for at benytte lokale skoler eller idrætshaller til overnatning i forbindelse med større events- og arrangementer. Her svarer ministeren, at der i bygningsreglementet og med virkning fra den 1. januar 2020 vil blive indført en administrativ undtagelse for ansøgning om byggetilladelse i tilfælde, hvor der er tale om midlertidig overnatning.

Det betyder, at det i praksis fortsat være muligt at overnatte midlertidigt i idrætshaller, skoler mv. på samme måde som i dag.

Fakta: Svar til folketingets boligudvalg om BR18 og events

  • Boligudvalget har i forlængelse af ministerens pressemeddelelse ’Hverken dyrere eller mere besværligt at holde markeder eller byfester fra den 1. januar 2020’ stillet en række opfølgende spørgsmål, som netop er blevet besvaret. Det drejer sig om spørgsmål 19 samt spørgsmål 35-50
  • Uddybningerne kan findes i svar til spørgsmål 19, 35, 36 40, 41 og 51 (de øvrige svar henviser til besvarelse af spørgsmål 35). Vi har samlet de relevante besvarelser her.
  • De midlertidige arrangementer, der som udgangspunkt kan være omfattet, vil bl.a. være spejderlejre, campingområder, store sportsbegivenheder, markeder, byfester, festivaler, folkemøder, jule-, loppe-og kræmmermarkeder, julefrokoster, opstillinger til fællesspisning, private fester, firmafester, messer, udstillinger, arrangementer på skoler mv. (jf. svar til sp. 35)