Ny undersøgelse skal gå bag om, hvorfor der er så få kvinder i dansk musikliv

15. juni 2021
Ny undersøgelse skal gå bag om, hvorfor der er så få kvinder i dansk musikliv

Foto: Kim Matthai Leland

En række organisationer går sammen om at undersøge,  hvorfor der er så få kvinder i dansk musikliv. Resultaterne af undersøgelsen forventes at ligge klar ved årets udgang.

Det er veldokumenteret, at der er langt færre kvinder end mænd blandt skabende og udøvende musikere i Danmark, men hvorfor? Det har organisationerne Koda, Dansk Live, Snyk, Rosa, Tempi og JazzDanmark nu sat sig for at undersøge. Analysebureauet Analyse & Tal skal i samarbejde med videncentret KVINFO udføre undersøgelsen, som forventes at ligge klar inden årets udgang.

Et veldokumenteret problem

Tal fra Koda viser, at kun 19 % af Kodas medlemmer i 2019 var kvinder. I løbet af samme år blev kvindelige komponister og sangskriveres musik spillet i et omfang, der gjorde, at de tilsammen modtog blot 10 % af de samlede udbetalinger fra Koda. Dertil kommer, at Gramex´ top-10 over mest spillede artister i Danmark i perioden 2017-2019 ikke indeholdt en eneste kvinde.

Der findes mange bud på, hvorfor den skæve kønsbalance er så markant, men der mangler dybdegående analyser, som giver indsigt i årsagerne. En sådan undersøgelse er nu blevet iværksat af en sammenslutning af seks af musiklivets organisationer. Det er meningen, at resultaterne skal give aktører i hele musiklivet mulighed for at skabe vidensbaserede projekter, som modvirker de strukturelle og kulturelle barrierer, der hindrer lige vilkår i og adgang til musikbranchen for mænd og kvinder.

Der findes mange gode initiativer i dansk musikliv, hvis formål er at rette op på den skæve kønsbalance, men som mangler dokumenteret viden om årsagerne. Vi ønsker med undersøgelsen at bidrage til, at ressourcerne fremover anvendes mere effektivt og på et oplyst grundlag, så de mest virkningsfulde initiativer sættes i søen for at komme ubalancen til livs”, siger Morten Ogstrup Nielsen, Projektleder for data og dokumentation hos Snyk, Tempi, Rosa og JazzDanmark.

Kønsubalancen i dansk musik har stort fokus i Kodas kulturelle strategi. Vi er glade for at kunne bidrage til denne vigtige afdækning af årsager og omfang, som branchen har brug for, for at kunne sætte ind med tiltag, der skaber reel og varig forandring“, udtaler Eva Hein, Kommunikationsdirektør hos Koda.

Kompetente leverandører skal gå bag om tallene

Gennem en tilbudsindhentning på opgaven er valget af leverandør faldet på et samarbejde mellem analysebureauet Analyse & Tal og videnscentret KVINFO. KVINFO har i mange år arbejdet for at fremme ligestilling og mangfoldighed, mens Analyse & Tal har stor erfaring med analyser af repræsentation og forskelsbehandling.
Repræsentanter fra genreorganisationerne Rosa, Tempi, Snyk og JazzDanmark samt Dansk Live og Koda vil indgå i en følgegruppe, der i samarbejde med leverandørerne skal indskærpe fokus og finde informanter.

Musikbranchen er præget af skæv kønsbalance. Samtidig er branchen karakteriseret ved usikre arbejdsforhold. Vi ved fra undersøgelser, at begge dele giver grobund for forskelsbehandling. Vi glæder os til at samarbejde med branchen om denne undersøgelse, som kan give afgørende viden til at sikre en mere mangfoldig branche“, siger Henriette Laursen, Direktør i KVINFO.

Der er mange fortællinger og forestillinger om årsager til den nuværende kønsubalance i musikbranchen. Med denne analyse bliver det muligt at kortlægge det reelle omfang og få dokumenteret viden om barriererne for en større kønsdiversitet.” Det udtaler Maj Baltzarsen, der er partner i Analyse & Tal.

Finansiering af undersøgelsen bygger på større bevilling fra Koda Kulturs projektpulje

En bevilling på 250.000 kr. fra Koda Kultur har sammen med partnerorganisationernes økonomiske prioritering af området gjort det muligt at foretage undersøgelsen. Arbejdet er allerede i gang, og vi forventer, at undersøgelsens resultater ligger klar inden årets udgang.