Ny undersøgelse: Krisen får spillesteder til at nedjustere forventninger til 2023

10. februar 2023
Ny undersøgelse: Krisen får spillesteder til at nedjustere forventninger til 2023

Klaverfabrikken Foto: Markus Kluge

Dansk Live har i en medlemsundersøgelse bedt spillesteder om en status på den nuværende situation med energikrise, inflation og i nogle tilfælde svigtende billetsalg. Undersøgelsen viser blandt andet udbredt usikkerhed hos arrangørerne, men også grund til optimisme.

Pessimisme og usikkerhed for fremtiden præger besvarelserne i en ny medlemsundersøgelse foretaget af Dansk Live blandt spillesteds-medlemmer. I undersøgelsen giver de adspurgte en status på billetsalg, aktivitetsniveau og om de har gjort brug af den vinterhjælp, som Folketinget præsenterede i efteråret 2022.

Forventer lavere billetsalg i 2023

51,6% af spillestederne har i undersøgelsen svaret, at de inden for de seneste 6 måneder har oplevet faldende billetsalg eller besøgstal som de oplever skyldes den økonomiske krise. Knap 44% AF SPILLESTEDERNE svarer, at de forventer at sælge færre billetter i år end de har gjort i 2019 før corona-nedlukninger. Det betyder at flere spillesteder budgetterer med lavere billetsalg og knap halvdelen af de adspurgte forventer at sænke aktivitetsniveauet for koncerter.

Det sænkede aktivitetsniveau kan især ramme talentudviklingsarbejdet hos spillestederne, mener Esben Marcher, direktør i Dansk Live:

Jeg kan godt frygte, at et lavere udbud af koncerter på den lange bane også resulterer i at færre går til koncerter. Det kan også få den effekt, at spillestederne prioriterer navne, som de er sikre på sælger billetter, hvilket kan gå ud over talentarbejdet, og få konsekvenser for hele musiklivet”, siger han.

Krise fordrer nytænkning

Undersøgelsen viser også, at kun få spillesteder har taget imod tilbuddet om vinterhjælp, hvor man kan udskyde dele af sin el- eller varmeregning. Det forklarer Esben Marcher med, at mange steder ikke er udfordret på deres likviditet, og at spillestederne snarere har brug for hjælp til energioptimering og udvikling. Udover høje energipriser er udfordringen mange steder, at publikum ikke går til koncert i samme omfang som før corona.

Selvom rundt regnet halvdelen af de deltagende spillesteder udtrykker pessimisme i deres forventninger til 2023, er der alligevel grund til optimisme. Det mener Esben Marcher:

Hvis man skal finde en ting ved krisen, som er positivt, så er det, at mange spillestederne lige nu udvikler sig og gentænker deres måde at være spillested på. De gentænker deres markedsføring, og de er blevet mere bevidste om ikke at skyde med spredehagl. De kommunikerer direkte til deres målgruppe, de tænker i at styrke publikums tilhørsforhold til spillestederne og de laver koncertdrift på en ny måde flere steder. Det gør, at de står stærkere i den modvind, flere af dem oplever lige nu, og det styrker dem i fremtiden, når vi er ude på den anden side”, siger han.

Lyt også til afsnit 9 af Koncertarrangørerne, der vender temperaturmålingen. Lyt til afsnittet “Ny undersøgelse: Krisen får spillesteder til at nedjustere forventninger til 2023” her eller der hvor du lytter til podcast.

FAKTA

Over halvdelen af spillestederne oplever faldende besøgstal som konsekvens af den økonomiske krise

51,6% af spillestederne har svaret, at de inden for de seneste 6 måneder har oplevet faldende billetsalg eller besøgstal som konsekvens af den økonomiske krise.

43,8% af spillestederne forventer at sænke aktivitetsniveauet i 2023 sammenlignet med tidligere. Også 43,8% har nedjusteret forventningerne til billetsalget i 2023 sammenlignet med billetsalget i 2019.

Dog svarer 46,9% at de ikke forventer at sænke aktivitetsniveauet i 2023.

Hovedudfordringerne i 2023

Overordnet peger spillestederne på to hovedudfordringer i 2023.

  • Stigende omkostninger eller usikkerhed omkring omkostningsniveauet (på f.eks. el- og energipriser): 41,4% af spillestederne nævner stigende omkostninger som en af deres hovedudfordringer i 2023.
  • Faldende billetsalgog usikkerhed omkring efterspørgslen på koncerter: 48,3% af spillestederne nævner, at faldende efterspørgsel og dermed også faldende billetsalg er en af deres hovedudfordringer i 2023.

I alt nævner 72,4% af spillestederne stigende omkostninger, faldende billetsalg eller begge dele som en del af hovedudfordringerne for 2023.