Ny undersøgelse: Hvordan arbejder livearrangører med publikumsudvikling og data?

14. januar 2022
Ny undersøgelse: Hvordan arbejder livearrangører med  publikumsudvikling og data?

Foto: Klaverfabrikken

Genreorganisationerne JazzDanmark, ROSA, Tempi og Snyk har netop igangsat en undersøgelse i samarbejde med Dansk Live, DEOO, der skal se nærmere på spillesteders og koncertarrangørers arbejde med publikumsudvikling samt deres brug af data.

Genreorganisationerne JazzDanmark, ROSA, Tempi og Snyk har netop igangsat en undersøgelse i samarbejde med Dansk Live og DEOO, der skal se nærmere på spillesteders og koncertarrangørers arbejde med publikumsudvikling samt deres brug af data. Formålet er at dokumenterer arrangørernes eksisterende arbejde med feltet og at kortlægge de største udviklingspotentialer og udfordringer med henblik på at kunne støtte op om arbejdet.
Undersøgelsen foretages ved hjælp af et spørgeskema, som er sendt ud til regionale, honorarstøttede og netværks- og genrespillesteder samt basisensembler, specialensembler og landsdelsorkestre.

Skærpet fokus på data i hele kultursektoren

Musikbranchen og kultursektoren har de seneste år skærpet fokus på bedre brug af data. Ikke mindst i form af initiativet til Kulturens Analyseinstitut, som netop er kommet på finansloven. Som branche kan vi blive klogere på vores publikum gennem brugen af data og bruge den indsigt til at bygge nye og stærkere relationer til samme.
Undersøgelsen består af et spørgeskema og kvalitative interviews og udføres af Applaus, som i hhv. 2019 og 2021 foretog lignende undersøgelser på scenekunstområdet. Undersøgelserne viste, at en stor del af teatrene arbejdede med publikumsudvikling, men at de efterspurgte viden og redskaber.

Undersøgelsen er en del af et større projekt hos genreorganisationerne vedrørende publikumsudvikling og er finansieret af en bevilling fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.