Ny guide til tilgængelighed og handikapservice

27. september 2019
Ny guide til tilgængelighed og handikapservice

Ny guide til tilgængelighed og handikapservice skal styrke tilgængeligheden og sikre god handicapservice ved festivaler og udendørs festivaler.

Mennesker med handicap skal kunne deltage, bidrage og være en aktiv del af fællesskabet – også når de er til koncert eller festival. Derfor har en række af Dansk Lives medlemmer taget initiativ til at udarbejde en ny, praktisk vejledning, der skal styrke tilgængeligheden og sikre god handikapservice ved festivaler og udendørs koncerter.

Vejledningen er ment som inspiration og supplerer den tilgængelighedsindsat som Dansk Live tidligere har arbejdet for (fx i forbindelse med Volues anbefalinger), så livemusikken bliver tilgængelig for alle.

Om vejledningen udtaler Esben Marcher, Sekretariatschef i Dansk Live:

”Det er vores håb, at man som koncert- og festivalarrangør vil orientere sig mod vejledningens indhold i planlægningsfasen og aktivt inddrage og videregive de gode råd til medarbejdere og frivillige.”

Vejledningen kommer omkring emner som ankomst og registrering, platforme og ramper, tilgængelighed ved boder, toiletforhold, skjulte handikaps samt god takt og tone overfor handikappede.

Vejledningen kan læses her.