Ny aftale justerer i hjælpeordninger og giver midler til kulturen i sommerlandet

16. juni 2020
Ny aftale justerer i hjælpeordninger og giver midler til kulturen i sommerlandet

Foto:Christian Mørkeberg

En ny politisk aftale landede her i weekenden med betydning for landets koncertarrangører. Med aftalen udfases den nuværende kompensationsordningen for faste omkostninger til fordel for en ny, målrettet ordning til de virksomheder, som fortsat vil være berørt af forsamlingsforbud frem til og med august. Aftalen forlænger desuden ordningerne for freelancere og kunstnere, og der afsættes 700 mio. kr. til sommeraktiviteter, herunder kulturoplevelser.

Regeringen og et flertal af Folketingets partier blev søndag aften enige om at udfase flere forskellige hjælpepakker og erstatte dem med en mere målrettede genopretningspakke.

Læs mere om aftalen her.

Justering af kompensation til faste udgifter

Med aftalen udfases den nuværende kompensationsordning for faste omkostninger. Aftalen følger dermed op på den udfasning af lønkompensationsordningen, som blev aftalt mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter den 5. juni. Se evt. mere her.

I stedet etableres en ny, målrettet og midlertidig kompensationsordning til faste omkostninger for virksomheder, som fortsat vil være omfattet af COVID-19-relaterede restriktioner, hen over sommeren, herunder forbud mod at holde åbent og forsamlingsforbud på over 500 personer.

Ordningen vil gælde i perioden fra den 9. juli 2020, hvor den nuværende ordning ophører, og frem til og med den 31. august 2020. Ordningen vil give mulighed for at få kompensation på mellem 25-80 pct. af de faste omkostninger ved en større nedgang i omsætningen. Er man underlagt forbud mod at holde åbent, vil man kunne opnå 100 pct. kompensation i forbudsperioden, og såfremt man ikke har nogen omsætning.

Man vil maksimalt kunne få udbetalt 60 mio. kr. i kompensation i perioden, og der er indføres desuden et højere minimumsstøtteniveau. Endelig skal det i september 2020 vurderes, om der er behov for en målrettet og midlertidig kompensationsmodel for faste omkostninger til virksomheder ramt af forskudt omsætningsnedgang direkte som følge af COVID-19-krisen.

Detaljerne i ordningen fremgår af aftalen og det tilhørende bilag 1.

Forlængelse til kunstnere, en sommerpakke og udbetalte feriepenge

Aftalen forlænger også ordningen for selvstændige, freelancere mv. frem til den 8. august 2020. Ligeledes forlænges en række kompensationsordninger på kulturområdet, herunder kompensationsordning for kunstnere med kombineret A- og B-indkomst samt kompensationsordningen til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.

Med aftalen afsættes der også 700 mio. kr. til sommeraktivteter, herunder kulturoplevelser i sommerlandet. Erhvervsministeren vi i den kommende tid forhandle om en sommerpakke med konkrete initiativer for sommer på landet og på øerne, kultur- og naturoplevelser i den danske sommer og sommeraktiviteter for ældre. Her vil Dansk Live foreslå, at mulige koncertaktiviteter tænkes med.

Endelig indebærer aftalen også, at tre uger ud af de fem indefrosne ugers feriepenge udbetales senest til efteråret. Forhåbentlig vil disse frigjorte midler kunne bidrage til at skubbe koncert- og kulturlivet i gang igen, når der kan genåbnes.