Lempelser til bygningsreglementet på festivalområdet

4. maj 2020
Lempelser til bygningsreglementet på festivalområdet

Justeringer i bygningsreglementet skal lette administrationen for mindre festivaler og udendørs koncertarrangører. Det er dog uklart på hvilket grundlag, der skal inddrages certificeret brandrådgivning, og Dansk Live har derfor fremsendt kritiske bemærkninger til høringen.

Myndighederne justerer bygningsreglementet og har sendt ændringsforslag i høring.

Ændringerne er i udgangspunktet positive for koncert- og festivalarrangører, da de administrative regler for camping- og salgsområder nu samles i én bestemmelse. Samtidig udgår betegnelsen ‘festivalområder’, da det vurderes, at et festivalområde hovedsageligt består af salgs- og campingområder samt transportable konstruktioner, der i forvejen er reguleret i bygningsreglementet.

Ændringerne betyder også, at kravet om byggetilladelse udgår for campingområder. For salgsområder øges kvadratmetergrænsen for, hvornår der skal søges om byggetilladelse fra 1.000 m2 til 5.000 m2. For begge områder gælder dog, at hvis der forventes mere end 150 personer, skal bygningsreglementets brandbestemmeler overholdes.
De foreslåede ændringer vil forventeligt give administrative lettelser til mange af landets festivaler – især de mindre – samt udendørs koncertarrangører.

Endvidere præciseres det, at camping- og salgsområder er undtaget for indplacering i brandklasser. Det skal dog vurderes, om der skal inddrages en certificeret brandrådgiver i forbindelse med udarbejdelse af den tekniske dokumentation. Såfremt vejledninger og præaccepterede løsninger for camping- og salgsområder anvendes, vil det normalt ikke være nødvendigt at inddrage en certificeret brandrådgiver.

Dansk Live finder det positivt, at områderne er undtaget for indplacering i brandklasser. Desværre er behovet og betingelserne for inddragelse af certificeret brandrådgiver ganske upræcise i bekendtgørelsesteksten og Dansk Live har derfor fremsendt kritiske bemærkninger hertil, som kan læses her.