Koncertsteder og festivaler vil gerne reducere deres klimaaftryk, men mangler viden og værktøjer

29. april 2024
Koncertsteder og festivaler vil gerne reducere deres klimaaftryk, men mangler viden og værktøjer

Foto: Kim Matthäi Leland

Grønnere Musik har i samarbejde med Dansk Live og Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling gennemført en kortlægning, som tager temperaturen på den grønne omstilling på livescenen.

Koncertsteder og festivaler har et stort ønske om at reducere deres klimapåvirkning, men mangler redskaber og viden.

Det er konklusionen i en ny kortlægning af den grønne omstilling på koncertsteder og festivaler, som Grønnere Musik står bag sammen med Dansk Live og Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling.

Om baggrunden for undersøgelsen udtaler Niels Mosumgaard, forperson for Grønnere Musik:

“Det er vigtigt, at vi i musikbranchen får et samlet billede af, hvor vi står omkring den grønne omstilling. Det er nødvendigt for at kunne sætte ind de rigtige steder. Det hjælper også på dialogerne i branchen mellem musikere og venues og til at få inddraget publikum endnu mere. Undersøgelsen viser, at viljen er der”.

Det er en kompleks opgave at arbejde med grøn omstilling på koncertsteder og festivaler. Der kommer hele tiden nye værktøjer til at beregne CO2-aftryk, og det er krævende at skabe et solidt datagrundlag for beregningerne. Ny lovgivning fra EU har for alvor sat skub i arbejdet med bæredygtighed, og kortlægningen viser, at koncertsteder og festivaler mener, at de mangler viden for at reducere deres udledninger.

Esben Marcher, direktør for Dansk Live udtaler:

“Det er positivt at se, at der er vilje til at sætte fart på den grønne omstilling hos koncertsteder og festivaler. Der er allerede gang i flere gode tiltag, men undersøgelsen understreger, at det er en kompleks opgave. Der er brug for viden og udvikling af arrangørernes kompetencer og flere tiltag til at hjælpe dem med at komme videre”.

Fremhævede resultater:

  • 96% ønsker at reducere sit klimaaftryk, men lidt over halvdelen (51%) har endnu ikke opstillet et mål for den grønne omstilling.
  • 72% mener ikke, at de har nok viden til at reducere deres klimaaftryk – det gælder både større og mindre arrangører. Otte ud af ti ønsker eksempelvis at deltage i workshops om grøn omstilling for at opnå flere konkrete værktøjer til at handle.
  • Flere arbejder efter nogle grønne principper, men har ikke vedtaget en decideret politik for omstillingen. Mest udbredt er 62%, som har en politik eller lignende om at tilbyde grøn forplejning.
  • Der er et stort behov for en egentlig CO2-kortlægning af ressourceforbruget, brug af vand, energi, kendskab til brugernes transport, affaldssortering, brug af emballage mv.
  • 32% har ansat en ansvarlig for bæredygtighed eller har delt ansvaret blandt bestyrelse, medarbejdere eller har en projektansat.
  • Det er især kommunerne, medarbejderne og fondene, som stiller krav om grøn omstilling, og i mindre grad publikum og musikerne.

Du kan læse hele rapporten her

For yderligere information kontakt sekretariat@dansklive.dk.