Justitsministeriets følgegruppe besøger Smukfest

7. august 2019
Justitsministeriets følgegruppe besøger Smukfest

Kilde: Smukfest Foto: Hanne Nielsen

Torsdag den 8. august får Smukfest besøg af Justitsministeriets følgegruppe for sikkerhed ved udendørs koncerter, for at se nærmere på festivalens sikkerhedsmæssige setup.

Besøg fra Justitsministeriets følgegruppe er blevet en årlig festivaltradition, der giver følgegruppens medlemmer et indblik i det sikkerhedsmæssige setup blandt landets mange forskellige festivaler. Samtidig er besøget en god mulighed for at drøfte det konkrete samarbejde med myndighederne, aktuelle udfordringer og samspillet omkring organiseringen og implementeringen af nye teknologier. Sidste år bød Vilde Vulkaner velkommen, og følgegruppen har også tidligere været forbi Copenhell. Torsdag den 8. august besøger følgegruppen Smukfest.

Denne gang er besøget særligt relevant, da følgegruppen i løbet af 2018 og 2019 har revideret den fælles vejledning til sikkerhed ved udendørs musikarrangementer.
På Smukfest tager ordførende direktør Søren Eskildsen imod følgegruppen, hvorefter festivalens sikkerhedssetup præsenteres og samarbejdet med myndighederne. Besøget sluttes af med en rundvisning i skoven og på festivalpladsen.

Kort om Justitsministeriets Følgegruppe

Følgegruppen om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer blev nedsat efter ulykken på Roskilde Festival i år 2000 med det formål at styrke sikkerheden ved større musikarrangementer og sikre koordineringen myndigheder og arrangører imellem.

Følgegruppen faciliteres af Justitsministeriet og Rigspolitet og består derudover af deltagere fra relevante styrelser og ministerier som Kulturministeriet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Arbejdstilsynet, DMI, Fødevarestyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Beredskabet, KL med flere. Dansk Live har også deltaget i følgegruppen siden etableringen.
Gruppen udarbejdede i 2003 Vejledning omkring sikkerheds ved udendørs musikarrangemenrer o.lign, som i flere omgange er blevet revideret og opdateret.

Følgegruppen mødes efter behov, men typisk omkring to gange årligt og evaluerer på den forgangne festivalsæson og drøfter aktuelle sager og emner.