Interview: ”Alle ønsker, at det hele bare var som før”

3. juni 2020
Interview: ”Alle ønsker, at det hele bare var som før”

Foto: Allan Hogholm

Imens festivalerne venter på afklaring om hjælpepakkerne, må mange arrangører sande, at hjælpen langt fra vil kunne dække festivalernes underskud frem mod næste år. En af dem er Smukfest, der har måttet tænke kreativt, for at sikre næste års festival. Vi har talt med Søren Eskildsen, der er ansvarlig for eksterne relationer og direktionens ordførende hos Smukfest.

Vil du starte med at fortælle, hvordan jeres nuværende situation ser ud?

Vi har hjemsendt ca. 75% af den faste stab og holder på bedst mulige vis hånden under frivilligheden. Vi arbejder på at fastholde og dyrke fællesskabet på holdene og på tværs af hold over sommeren. Målet er at fastholde medhjælpere og deres loyalitet frem mod næste års festival, så vi kan levere en festival på niveau i 2021.

Der er lovet hjælp til festivalerne (selvom vi endnu ikke kender det konkrete indhold af hjælpepakken). Hvorfor har det været nødvendigt for jer at bede om et lån hos Skanderborg Kommune?

Hjælpepakken til arrangører er ikke landet endnu i sin helt færdige form, men ud fra vores forudsætninger, som vi har defineret i samarbejde med ekstern revisorbistand, er hjælpepakkerne ikke dækkende for vores underskud og behov for likviditet frem mod næste festival. Vi ønsker at levere en festival på samme niveau som vanligt i 2021, og derfor har vi brug for finansiering udefra, så der er styr på likviditeten. Der er store omkostninger forbundet med at lave en festival som Smukfest, og vi har ikke midler sat til side til denne særlige situation, da alt vores overskud går til almennyttige formål og investeringer i kommende festivaler. Vi har i vores realkreditinstitut mulighed for at belåne nogle af de aktiver vi har for at lave festival, men har oven i dette ønsket – og fået bevilliget – et lån på fem mio. hos Skanderborg Kommune. Dermed er det at lave Smukfest på niveau i 2021 et projekt, hvor vi står sammen i Skanderborg om at bringe festivalen videre og fortsat gøre den lokaløkonomiske forskel, men der er også bedre spredning af finansieringen, hvormed vi bevarer vores handlekraft til at træffe de bedst mulige beslutninger for eksempelvis uddelingen af overskud.

Nu hvor I er blevet lovet hjælp, tror mange, at festivalerne er sikret og kan fungere som de plejer. Kan du fortælle lidt om, hvordan jeres virkelighed ser ud, selvom I får hjælp?

Ud over finansieringen udefra, så er der masser af mulige forandringer, vi skal navigere i fremover. Hjælpepakkerne er designet til at holde hånden under arbejdspladser og bringe os videre, så vi også i fremtiden har et Danmark med kulturelle oplevelser som vi kender det. Vi har et massivt ønske om at hele branchen og alle led i værdikæderne for at lave arrangementer kommer bedst muligt videre i denne situation. Vores virkelighed er at vi efter at udmøntningen af arrangørhjælpepakken skal navigere i en verden, hvor alle ønsker, at det hele bare var som før. Men der vil med stor sikkerhed ske forandringer i måden hvorpå eksempelvis kontrakter indgås og risikostyring vil nok for altid som begreb have vundet indpas i vores fælles bevidsthed.

Hvordan ser de kommende år ud for Smukfest?

Vi sætter alt ind på at lave festivaler på niveau fra 2021, hvor der er en overflod af god musik, store og skøre oplevelser og antidagligdag. Vi skulle i 2020 have taget den nydesignede festivalskov i brug med nye stier og ikke mindst med helt nye bøgescener, der er rykket 45 meter tilbage, så der er meget mere plads end vanligt. Det må vi vente med at tage i brug til 2021 og de kommende år for Smukfest vil byde på helt nye muligheder for unikke festivaloplevelser i denne nye fantastiske ramme.

Smukfest 2021 finder sted den 4. – 8. august 2021.