Efterårsseminaret stiller skarpt på frivillighed og meget mere

27. august 2019
Efterårsseminaret stiller skarpt på frivillighed og meget mere

Når medlemmer af Dansk Live sætter hinanden i stævne på Tøjhuset og Ungdommens Hus i Fredericia til Efterårsseminaret fredag og lørdag den 25.-26. oktober, bliver det for at drøfte aktuelle udfordringer og få inspiration til arbejdet som koncert- og festivalarrangør. Seminaret giver samtidig gode netværksmuligheder, blandt andet via fokuserede netværksmøder, og så er frivillighed hovedtema på programmet.

Dansk Lives Efterårsseminar finder denne gang sted i Fredericia og i løbet af seminaret vil vi blandt andet sætte fokus på programlægning og booking, kommercielle partnerskaber, bæredygtig udvikling, mangfoldighed og diversitet samt markedsføring. Undervejs skal vi også tale om generelle rammer og vilkår for festivaler, spillesteder og de mindre aktører.

Lørdagen er dedikeret til frivilligheden, med en decideret frivillighedsdag, hvor der er muligt at komme i dybden med dette altid aktuelle emne. Og så følger vi op på successen fra vores netværksmøder, når vi gentager dem fredag eftermiddag, inden der for alvor tages hul på programmet.

En hel dag til frivillighed

Når vi lytter til evalueringerne fra tidligere seminarer, har et gennemgående ønske været et større fokus på frivillighed. Derfor har vi til seminaret afsat et spot hele lørdagen til at komme i dybden med dette centrale emne. Dagen igennem vil der således blive rig mulighed for at komme omkring frivillighedens muligheder og udfordringer, og sammen med gode kræfter fra både spillesteder og festivaler drøfte relevante emner som rekruttering, motivation, udvikling, fastholdelse, konflikter og ledelse af frivillighed. Der vil også blive mulighed for at komme med input til udformningen af en ny vejledning til frivillighed, som Dansk Live er ved at forberede og sammensætte.

Programmet til frivillighedsdagen er godt på vej, men endnu ikke færdiggjort. Har du emner, idéer eller input er det fortsat muligt at bidrage til dagens udformning ved at kontakte Michael Folmer Wessman fra Dansk Lives Sekretariat på michael@dansklive.dk.

Netværksmøder som ny fast tradition

Tidligere i år kunne man på Dansk Lives Årsmøde opleve et helt nyt koncept i form af to netværksmøder for henholdsvis ledere og bestyrelsesmedlemmer m.v. Tilbagemeldingerne på møderne var gode, og derfor vil vi gerne videreføre konceptet, så det kan blive en ny fast tradition at mødes i disse grupper. I år udvider vi desuden med en ny gruppe for medarbejdere/frivillige, hvor tonen bliver lidt lettere, men med samme gode netværksfokus.

Netværksmøder er en anledning til at få hilst på sine ’konkollegaer’ og tage relevante emner og problemstillinger op til debat og en eventuelt videre drøftelse i kredsen.

Udvikling af livebranchen

At drive koncert- og festivalaktiviteter giver både udfordringer, glæder, bekymringer og muligheden for at udleve ambitioner. Emner hertil er mange, og derfor sætter vi seminaret igennem fokus på disse med en række spor, hvor der måtte være ønske om udvikling eller behov for justeringer i de gældende rammer og vilkår.

Sporene finder sted både fredag og lørdag og vil henholdsvis beskæftige sig med:

  • Diversitet og mangfoldighed – de næste skridt
  • Programlægning
  • Fastholdelse af momskompensationsordningen
  • Miljømæssig bæredygtighed
  • Ønsker til fremtidens spillesteder, hvor man kan diskutere visioner for fremtidens spillestedsstøtte

Aktivering målrettet publikum

Endelig har vi dedikeret en del af programmet til aktiveringen af publikum. På de to spor, ”3 Veje til Bedre Kommunikation” og ”Kommercielle partnerskaber” vil der være mulighed for at udveksle erfaringer om, hvordan man som spillested eller festival bedst muligt kan engagere og aktivere sit publikum gennem kommunikation og med hjælp fra kommercielle samarbejdspartnere. Her er der også lagt op til at få gode idéer og lade sig inspirere.

Praktisk info

Dansk Lives Efterårsseminar finder sted på Tøjhuset og Ungdommens Hus i Fredericia den 25. og 26. oktober. Program og tilmelding til Efterårsseminaret kan tilgås her. 

Tilmelding med hotel via Dansk Live skal ske senest d. 24. september.

Vær opmærksom på, at programmet endnu er foreløbigt, og der derfor tages forbehold for ændringer frem mod seminaret.

Ambitionen om en rundvisning på Carlsberg i Fredericia lader sig desværre ikke gøre alligevel, men fra Carlsberg kommer Anders Behring, der er Kommunikationsdirektør i Carlsberg Danmark og VP External Affairs i Carlsberg Group, og fortæller om samarbejdet omkring udviklingen af de nye plastglas.