Dansk Lives Årsmøde: Musikbranchen skal være inkluderende og inviterende

2. februar 2024
Dansk Lives Årsmøde: Musikbranchen skal være inkluderende og inviterende

Foto: Lena Paaske

I anledning af, at DMF’s forperson Thomas Sandberg gæster Dansk Lives Årsmøde, kan du læse interview med ham.

Læs mere om Dansk Lives Årsmåde og tilmeld dig her

Den 15.-16. marts løber Dansk Lives Årsmøde og generalforsamling af stablen i Svendborg.

En af de gæster, som er inviteret med, er Thomas Sandberg, der for nylig er blevet forperson i Dansk Musiker Forbund. Thomas besøger Årsmødet for at drøfte nogle af de dagsordner, der er aktuelle for både musikere og arrangører. I den anledning har vi taget en snak med ham.

Hvad er dine vigtigste opgaver som relativ ny forperson i DMF?

– Mine vigtigste opgaver som ny forperson er at opbygge tillidsfulde relationer baseret på god dialog med alle vores samarbejdspartnere. Dette med henblik på at skabe de bedste rammer og forudsætninger for, at hele det økosystem, som musiklivet udgør, bliver styrket og bæredygtigt. Mit fokus er i høj grad på diversitetsspørgsmål, arbejdsmiljø og trivsel samt fair og rimelig aflønning for den værdi, som musikerne skaber.

Hvad vil du tale om på Dansk Lives Årsmøde?

– Jeg vil tale om den tematik, jeg nævnte før, med understregning af, hvor vigtigt det er, at vi lytter til hinanden og prøver at forstå hinandens interesser ud fra et transparent udgangspunkt med henblik på at skabe rimelige og bæredygtige rammer for spillesteder og musikere.

Hvad kan koncertarrangører i dine øjne gøre for at skabe bedre mental trivsel?

– Det vigtigste, koncertarrangører kan gøre for at skabe mental trivsel, er at blive klogere på, hvordan vi passer på hinanden gennem uddannelse og samtale om diversitet, transparens og arbejdsmiljø. Musikbranchen skal ikke være en hård branche, men derimod en inkluderende, inviterende branche med plads til forskellighed og diversitet.

Dansk Lives Årsmøde præsenteres i samarbejde med Koda og Ticketmaster.

Læs også

Se mere ikon