Dansk Live skal udvikle redskaber, der kan styrke det psykosociale arbejdsmiljø og organiseringen af frivillige på koncertsteder

17. januar 2024
Dansk Live skal udvikle redskaber, der kan styrke det psykosociale arbejdsmiljø og organiseringen af frivillige på koncertsteder

Foto: Jesper Hedegaard

Med støtte fra Velliv Foreningen skal Dansk Live, sammen med konsulentvirksomheden Ingerfair, udvikle og afprøve redskaber, der kan styrke organiseringen af frivillige samt forebygge og håndtere psykiske arbejdsmiljøproblematikker.

Med 1,25 mio. kr. i støtte fra Velliv Foreningen kan Dansk Live, i samarbejde med Ingerfair, nu igangsætte projektet, der har været i støbeskeen siden januar 2023.

Hovedparten af arrangørerne i Dansk Lives medlemsskare arbejder med udgangspunkt i frivilligheden. Det store frivillige engagement er afgørende for, at vi herhjemme har så rigt et musikliv. Men frivilligheden kan også skabe udfordringer i arbejdsmiljøet. Derfor er vi meget glade for, at vi nu får mulighed for at blive klogere og kan udvikle værktøjer, der kan være med til at fremtidssikre arbejdet med frivilligheden i dansk musikliv. Vi undersøgte området i 2023 og fandt, at der var udfordringer flere steder. Med støtten får vi mulighed for at iværksætte en indsats, der tager livtag med disse”, udtaler Esben Marcher, direktør i Dansk Live.

Frivilligheden er en essentiel del af de fleste koncertsteder. Det er en kompleks ledelsesopgave at understøtte frivilligheden med den tid og opmærksomhed, som den har brug for. Det stiller store krav til de fastansatte medarbejdere, der i tillæg til deres øvrige arbejde ofte har et ansvar for frivillige, der både kræver ekstra tid og ressourcer samt ledelseserfaring. Som resultat deraf oplever mange medarbejdere på koncertstederne et ekstra lag af arbejdspres, som påvirker det generelle arbejdsmiljø.

Konkrete redskaber til arbejdet med frivillige

Med projektet vil Dansk Live udvikle og afprøve redskaber til at styrke organiseringen af frivillige, arbejdskulturen og trivslen på tværs af koncertsteder i hele Danmark. Ingerfair faciliterer individuelle og tværgående workshops, hvor ti koncertsteder deltager for både at arbejde med egne udfordringer, sparre med andre og for at bidrage med at udvikle redskaber, der kan bruges på tværs.

Projektet skal resultere i redskaber, som kan benyttes af alle koncertsteder. På den måde kan det hjælpe flere ledere og medarbejdere på koncertsteder med at få styrket et sprog, viden og redskaber til at skabe en mere bæredygtig arbejdskultur og organisere arbejdet med frivillige.

Arbejdskulturen skal i fokus på tværs af hele kulturbranchen

Foruden udviklingen af redskaber med fokus på at styrke organiseringen af frivillige samt forebygge og håndtere arbejdsmiljøproblematikker, så rummer projektet også en ambition om at løfte dialogen om en mere sund arbejdskultur på tværs af hele kulturbranchens aktører (artister, agenter, festivaler m.fl.).

“Vi tager med dette projekt et første spadestik i arbejdet, og vi lægger ud med koncertstederne, hvor frivilligheden lever hele året. Næste skridt er naturligvis, at viden og metoder videreudvikles, så også festivalarrangører kan få gavn af arbejdet”, udtaler Esben Marcher, direktør i Dansk Live. 

Projektet er støttet af Velliv Foreningen, som støtter mental sundhed på alle arbejdspladser inden for private virksomheder, foreninger og organisationer.