Atlas truet af lukning: ”Vi fik at vide det var et godt program”

2. maj 2020
Atlas truet af lukning: ”Vi fik at vide det var et godt program”

I forbindelse med udpegningen af de 19 regionale spillesteder for perioden 2021-2024 måtte ledelsen bag Voxhall og Atlas i Århus sande, at støtten til spillestedet Atlas, uden varsel var blevet fjernet. Det undrer Tom Fjederholt, der er leder og booker på de to århusianske spillesteder.

Det var uden varsel, da Atlas i forbindelse med udpegningen af de 19 regionale spillesteder, mistede sin støtte. Intet havde givet anledning til bekymring, og heller ikke i forbindelse med Statens Kunstfonds midtvejsevaluering, var der tegn til, at Atlas ikke levede op til kravene om støtte.

“Vi fik at vide det var et godt program, som vi skulle fastholde og videreudvikle”, siger Tom Fjederholt, leder af Voxhall og Atlas. Alligevel måtte ledelsen af Voxhall og Atlas forleden sande, at støtten til Voxhall og Atlas ikke bare var reguleret fra 2,2 millioner kroner til 1 millioner kroner, men at støtten nu kun var øremærket til Voxhall med begrundelsen, at Atlas, der repræsenterer genrerne jazz, folk og world, “ikke har nået et tilfredsstillende niveau”. Det undrer Tom Fjederholt:

“Fra vores side var der simpelthen ikke nogen advarselslamper, der blinkede, udover risikoen for at man ikke bliver regionalt spillested, som jo altid er der. Der var ikke noget, der indikerede, at vi havde siddet noget overhørigt, at der var nogle anbefalinger eller ting, vi burde rette op på, som vi havde udeladt.”
– Tom Fjederholt, leder af Atlas og Voxhall

“Den ansøgning vi har lavet i år tager afsæt i de kriterier, som er blevet formidlet i de møderunder, der har været, hvor man netop har snakket om vækstlag og smalle genrer. Samtidig havde vi et udgangspunkt fra en tidligere evaluering, der hed “fortsæt det gode arbejde med programmet”. Fra vores side var der simpelthen ikke nogen advarselslamper, der blinkede, udover risikoen for at man ikke bliver regionalt spillested, som jo altid er der. Der var ikke noget, der indikerede, at vi havde siddet noget overhørigt, at der var nogle anbefalinger eller ting, vi burde rette op på, som vi havde udeladt”, siger han.

Forvirrende kommunikation

Tom peger på et interview på P1 med Michael Bojesen, formand for Statens Kunstfond, hvor han begrunder fravælgelsen af spillestedet, Turbinen i Randers, med, at der ikke var nok jazz på programmet. En genre, som Atlas i høj grad præsenterer. Det er blot et eksempel på selvmodsigende meldinger i Statens Kunstfonds kommunikation, der ærgrer Tom:

”Projektstøtteudvalget er jo i sin fulde ret til at træffe en beslutning i forhold til udpegning af regionale spillesteder. Der er ingen tvivl om, at feltet har været stærkt og godt, men det kræver også bare en ordentlighed, når man skal sidde og forvalte offentlige midler og beslutningsprocesser, at de er gennemskuelige og forståelige. Og her er der adskillige tilfælde af, at der er inkonsistens i forhold til den kommunikation, de har anlagt.”

Også i forståelsen af Atlas og Voxhall som to sammenhængende scener, er der undren hos Tom. Tidligere har Statens Kunstfond orienteret Atlas og Voxhalls ledelse om, at man betragter de to spillesteder som sammenhængende scener. Det er tilsyneladende ikke længere gældende, eftersom man i udpegningen af regionale spillesteder, har delt scenerne og dermed Fonden Voxhalls virksomhed i to:

”Prøv at forestille dig, hvis man havde gjort det ved Store og Lille VEGA. Hvad ville der ikke være sket, hvis man havde sagt: ”Store VEGA får ikke længere støtte, men det gør Lille VEGA. Så havde der været en samlet musikbranche, der var røget igennem loftet.”

”Prøv at forestille dig, hvis man havde gjort det ved Store og Lille VEGA. Hvad ville der ikke være sket, hvis man havde sagt: ”Store VEGA får ikke længere støtte, men det gør Lille VEGA. Så havde der været en samlet musikbranche, der var røget igennem loftet”, siger Tom, der tilføjer at man i ansøgningen gjorde meget klart, at ansøgningen skete på vegne at Atlas og Voxhall.

Store konsekvenser af beslutningen

Atlas var i rivende udvikling før man modtog de dårlige nyheder fra Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg. Ledelsen hos Atlas og Voxhall havde store ambitioner for Atlas og for de genrer Atlas repræsenterer.

”Isoleret set for Århus fjerner man nu den platform, hvor der har været udfoldelsesmuligheder for jazz, folk og world. Jeg synes jo selvfølgelig det er super ærgerligt, at den mulighed Voxhall har haft for at bruge Atlas som en vækstlagsscene, kraftigt bliver ændret nu. Også orkester og publikums muligheder bliver begrænset i de tre genrer”, siger Tom. For ham er der ikke megen tvivl om, hvad den ultimative konsekvens af fravælgelsen af Atlas som regionalt spillested bliver:

”Som det ser ud lige nu, så er Atlas vel lukket med udgangen af i år”.