Åben workshop stiller skarpt på musikbranchens manglende kønsdiversitet

21. juni 2022
Åben workshop stiller skarpt på musikbranchens manglende kønsdiversitet

Foto: Kim Matthai Leland

På baggrund af rapporten, “Hvorfor er der så få kvinder i musikbranchen?”, inviterer KODA, Dansk Live, JazzDanmark, Rosa, Tempi og Art Music Denmark til workshop fredag den 26. august kl. 12.00-13.00 på Kulturmødet Mors.

Med udgivelsen af rapporten “Hvorfor er der så få kvinder i musikken?” har vi nu endelig noget evidensbaseret viden at bygge løsninger på. Derfor inviterer opdragsgiverne bag rapporten til en times intensiv workshop på Kulturmødet 2022, hvor aktører og forandringsagenter fra det brede kulturliv med udgangspunkt i egne erfaringer med at arbejde med diversitetsdagsordenen skal drøfte konkrete, virkningsfulde initiativer og tænke fremad i fællesskab.

KODA, JazzDanmark, Dansk Live, Rosa, Tempi og Art Music Denmark står bag arrangementet, som er målrettet aktører fra det brede musikliv. Den skæve diversitet og manglende inklusion er en udfordring på tværs af kulturens brancher, og workshoppen bør derfor vække genklang udover musikkens område.
Workshop: Nu ved vi hvorfor der er så få kvinder i musikken. Hvad så nu?

Hvornår: Fredag den 26. august kl. 12:00-13:00

Hvor: Netværket, Kulturmødet Mors

Moderator: Agnete Seerup, Souschef, JazzDanmark

Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding er derfor obligatorisk.

Læs mere og tilmeld dig workshoppen her.

Om undersøgelsen ‘Hvorfor er der så få kvinder i musikken?’

Undersøgelsen “Hvorfor er der så få kvinder i musikken?” kortlægger, hvilken betydning køn har for skabende og udøvende musikeres karrieremuligheder og -begrænsninger i Danmark. Undersøgelsen bygger på et litteraturstudie, 17 dybdegående interviews med musikere på tværs af køn og knap 6.000 spørgeskemabesvarelser fra medlemmer af Koda og Gramex. Hele 1.500 personer i spørgeskemaundersøgelsen har dertil valgt at bidrage med deres individuelle oplevelser i åbne besvarelser. Undersøgelsen er udført af Kvinfo og Analyse&Tal.

Omfattende forandringer skal gøre op med problemstillingerne

Musikbranchen har et omfattende problem med forskelsbehandling, sexisme og fordomme, og det kræver omfattende forandringer at ændre dette. Udfordringerne er komplekse og kræver indsatser og handlinger, der adresserer mange forskellige lag på flere forskellige områder af musikbranchen. Blandt andet anbefales det i rapporten, at musikbranchen styrker de juridiske rettigheder i forhold til graviditet og barsel, at man understøtter en kultur uden krænkelser og seksuel chikane, og at man modvirker begrænsende stereotyper og bias. Find og læs hele undersøgelsen her.