Nye Regionale Spillesteder udpeget

Statens Kunstråd logo

Statens Kunstråds Musikudvalg har i går udpeget hvilke 19 spillesteder der i en fireårig periode fra 2013, kan kalde sig regionale, med støtte til musikdrift fra Stat og Kommune. Der er to nyudpegninger – Klaverfabrikken Hillerød og Tobakken Esbjerg – mens Stengade 30 er forsvundet fra listen, grundet konkurs i 2009. Samtidig har alle de eksisterende fået løft i statsbevillingen på 12-38%, som følge af Kulturministerens nye musikhandlingsplan, hvor 7 mio.kr. er afsat til Regionale Spillesteder.

Nyudpegningen er et skridt i den rigtige retning, og Musikudvalget har løftet deres bundne opgave tilfredsstillende, i et større geografisk hensyn end hidtil. Det er rigtig set, at styrke det enkelte spillesteds økonomiske ramme, mens der dog fortsat må siges generelt at være for få Regionale Spillesteder. Desuden forøger Musikhandlingsplanens ensidige fokus på de Regionale Spillesteder, ubalancen i forhold spillestedslovens ‘andet ben’ – honorarstøtten, som nu kun er halv så stor som den regionale del. Midlerne er helt nødvendige og vil styrke livemusikken, men det må stadig være en ambition at hæve antallet af Regionale Spillesteder til 25, og den samlede pulje under spillestedsloven med 30 mio.kr., for at kunne dække landet med livemusik på et højt kunstnerisk niveau.

Se kunst.dk for yderligere information om udpegningen.

 


Comment on this post

NyhedsbrevTidligere Nyheder