Ny musikhandlingsplan veksler diversitet til talent

forsidepic

– og tryller med en halv million

Som ventet er Kulturminister Bertel Haarder i dag på banen med sin egen musikhandlingsplan for 2015-18, der erstatter tidligere minister Jelveds plan, der udkom kort inden Folketingsvalget.

Dansk Live’s sekretariatschef Jakob Brixvold hilser planen velkommen og er tilfreds med dens videreførsel af investeringer på 7 mio.kr/år til Regionale Spillesteder og 7,2 mio.kr/år til honorarstøttede spillesteder, hvorved banen også er kridtet for at Finanslov 2016 og årene frem, leverer mindst status quo til livemusikken. ”Vi kan være lidt ærgerlige over, at det nye initiativ fra Marianne Jelved med en publikumspulje ser ud til at forsvinde, inden de første resultater var rullet ind, men veksler gerne dette til talentudvikling – en indsats som de danske livearrangører i hele landet traditionelt har haft stort engagement omkring. I Dansk Live har vi således ingen bekymring for, at talentudviklingsfokus fremover tydeliggøres i de Regionale Spillesteders aftaler, ligesom vi hilser velkomment at pop og rock genrerne fremover kan komme i betragtning i forhold til ’Den Unge Elite’ samt at musikskolernes udviklingspulje, nu åbnes op for et bredere felt af aktører”, tilføjer Jakob Brixvold.

Der synes at være et værdifællesskab mellem Jelveds og Haarders planer, og forandringerne er således ikke dramatiske. I Bertel Haarders ’Musikhandlingsplan 2015-18 – Talent Forpligter’ følges mestendels op på initiativer, der er iværksat af tidligere musikhandlingsplaner fra Mikkelsen, Elbæk og således også Jelved, men der er dog enkelte indsatser der prioriteres anderledes;

Mest tydeligt ses det i retorikken, hvor Jelved ville gøre indsatser for mangfoldighed gennem kønsbalance, amatører og publikumsudvikling målbart. Her skifter Haarder fokus til talentudvikling, der skal løftes af musikskoler, konservatorier, regionale spillesteder m.fl.
– Musikskolernes udviklingspulje med 23,2 mio.kr. over planens fire år, ændres fra at være deres egen med fokus på nye læringsmiljøer, til nu også at kunne søges af andre aktører og har nu et målrettet talentudviklingsfokus.
– Der oprettes en ny tænketank for Musikskoler (0,5 mio.kr. over de fire år), der skal have fokus på talent og bredde, og se på nogle af de ofte italesatte knaster i musikskolernes konstruktion, som fx indkomstreguleret brugerbetaling og samarbejdet mellem musikskoler og folkeskoler
– Den forøgelse af de Regionale Spillesteders tilskud med 5 mio.kr/år, der kom med Uffe Elbæks musikhandlingsplan i 2012, øremærkes nu til talentudvikling, hvilket skal indgå i kommende kontrakter med spillestederne.
– Der gives 2,5 mio.kr. mere over planens fire år til ’Den unge elite’, og puljen bredes i den anledning ud til også at dække rock og pop genrerne.

Desuden finder Haarder mulighed for at fastholde 1,5 mio.kr. til projektet ’Syngelyst’ som ellers var blevet beskåret med 0,5 mio.kr. af Jelved. Der ser dog ud til at Kulturministeriets departement har tryllet lidt med tallene under planens tilblivelse, for selvom ’Musikhandlingsplan 2015-18 – Talent Forpligter’ samlet set investerer 3,5 mio.kr. i nye initiativer, der ikke var med i Jelveds plan, og kun har finansieret dette gennem en nedlæggelse af Publikumsudviklingspuljen på 3 mio.kr., går kabalen op med en samlet fireårig investering på 146 mio.kr. – præcis som den hidtidige musikhandlingsplan.


NyhedsbrevTidligere Nyheder