Ny certificering af scener, tribuner og andre transportable konstruktioner

vig

Byggesagsbehandling af de såkaldte transportable konstruktioner – fx telte, scener og tribuner – på en festival har altid været en kompliceret affære, hvor livearrangører og kommuner ofte i et ganske snævert tidsvindue, har skulle lande en overordentlig stor mængde byggetilladelser før et arrangement har kunne gå i luften. Det er ikke et system der oprindeligt er tiltænkt en festivalvirkelighed, med stor og koncentreret aktivitet på få dage, og særligt nye arrangører og kommuner har været udfordret på opgaven.

Dansk Live har derfor gennem længere tid arbejdet for en mere tidssvarende løsning, der uden at gå på kompromis med sikkerheden, gør det muligt at bringe livemusikken ud til sit publikum. Set fra vores stol, er det derfor glædeligt at en ny certificeringsordning per 1. januar 2015 træder i kraft, hvor udlejere af scener, telte  mv. fremover kan vælge, om konstruktionen skal certificeres eller byggesagsbehandles. Konstruktioner, der bliver certificeret efter de nye regler, kan nemlig opstilles uden, at kommunen skal meddele byggetilladelse, så længe certificeringen er gyldig.

Vi opfordrer alle udlejere og alle arrangører af udendørs livekoncerter at tage den nye certificeringsordning til sig, til sikring af en sikker koncertafvikling og en smidigere planlægning af arrangementerne.

De nye regler findes i bekendtgørelse nr. 880 af 3. juli 2014, som kan findes her

Læs mere om de nye certificeringsregler i denne vejledning. Vejledningen beskriver også, hvordan en virksomhed kan få lov til at certificere konstruktioner, ligesom vejledningen indeholder en beskrivelse af kommunens rolle som bygningsmyndighed.


NyhedsbrevTidligere Nyheder