Nordiske og europæiske netværk

IMG_3798[1]_fedelima

Dansk Live i Norden og Europa

På initiativ fra Nordisk Kulturfond tog Dansk Live mandag den 18. januar, sammen med liverepræsentanter fra alle nordiske lande, første skridt i etableringen af et nordisk livearrangørsamarbejde. Det nye, nordiske netværk skal styrke artisternes mobilitet i – og udenfor Norden.
Gennem en dedikeret fælles indsats, skal det nordiske musikmarked blive bedre til at brande sig på den store internationale interesse der for tiden er for den ’nordiske tone’, ligesom vi skal udvikle mobiliteten, så det bliver mere attraktivt – og naturligt – for artister og publikum at krydse landegrænserne i Norden.

IMG_3798[1]_fedelima
Program fra Dansk Lives franske søsterorganisation, La Fedelima.

Den 19. – 21. januar deltog Dansk Live i boardmeeting i den europæiske paraplyorganisation Live DMA, hvor 13 arrangør-netværk fra 9 lande siden 2010 har arbejdet sammen om at sikre gode fælles europæiske rammer for livemusikken.
Dette sker blandt andet gennem rådgivning af EU kommissionen og EU’s kulturelle programmer, samt ved at dele best practises og knowhow mellem landene. De i alt ca. 1200 spillesteder og festivaler drager et stort udbytte af stærke internationale relationer.

Samarbejdet i Norden og Europa er langsigtet, og udbytterigt for livemusikken i en international kontekst, og giver livearrangørerne en international stemme.


Comment on this post

NyhedsbrevTidligere Nyheder