Mere musik i skolerne!

børn_2

Foto: Ard Jongsma for Odense Musikskole.

Mere musik i skolerne. Eleverne skal ud og opleve musik live, der hvor den gør sig bedst!
Det er budskabet fra Dansk Live, som forleden var inviteret med som gæst i Kulturministeriets tænketank for musikskoler.

Tænketanken om musikskolerne i Danmark blev nedsat af kulturministeren i februar 2016, med et kombineret fokus på bredde og talent, Tænketanken skal danne sig et overblik over musikskoleområdet og udpege de væsentligste udfordringer, som musikskolerne i Danmark står over for i de kommende år, og på den baggrund formulere anbefalinger for
musikskoleområdet som helhed og komme med bud på, hvordan de nuværende og fremtidige udfordringer kan tackles.

Målet er bl.a. at gøre strukturen for musikskoleområdet mere elastisk, så det bliver lettere at tilpasse den til de
forandringer og nybrud, der sker, samt skabe nye udviklingsmuligheder for musikskolerne.
Tænketanken skal bl.a.komme med ideer og anbefalinger om både musikskolernes breddearbejde og talentarbejde.

Anbefalingerne skal tage udgangspunkt i, at musikskolerne er for alle børn, som har lyst til at beskæftige sig med musik.
Samtidig er musikskolerne udklækningssteder for nye musiktalenter, som skal
kunne udvikle sig og realisere deres potentiale.

Visioner for musikskolerne
Den 29. august var Musikskolernes samarbejde med det professionelle musikliv temaet for en workshop i Kulturministeriet, hvor fem af musiklivets organisationer var inviteret til en drøftelse dels om samarbejdet med musikskolerne og dels om visioner for musikskolerne i fremtiden med ideer til, hvordan samarbejdet fremtidigt kunne forbedres og gøres mere udbytterigt for begge parter. Relevante emner til drøftelse var publikumsudvikling, samarbejde om lokaler til events, konkurrencer, afslutningskoncerter mv.

Dansk Live deltog i workshoppen som eneste brancherepræsentant fra livemusikken, og anbefalede blandt andet tænketanken at sikre minimum en årlig skolekoncert i rammer skabt til formålet for alle elever 0-10. klasse.
Derudover mener Dansk Live, at musikskolerne skal være mere dynamiske og fleksible i deres undervisningsform, det kunne fx ske ved at undervise elever til en musikbranche, og at musikskolerne tager teten ift den position åben skole reformen har givet dem, ved på lokalt plan at inddrage bl.a. festivaler og spillesteder.

Musik bør fylde meget mere i børns liv, og her er livemusik et godt sted at starte.

 


Comment on this post

NyhedsbrevTidligere Nyheder