Kulturministeriet kortlægger danskernes kulturvaner

danskernes kulturvaner

Kulturministeriet har netop præsenteret undersøgelsen om danskernes kulturvaner anno 2012. Undersøgelsen, der kortlægger danskernes kulturvaner, medieforbrug og fritidsaktiviteter, er lavet for Kulturministeriet af Epinion og Pluss Leadership og er den syvende i rækken af de traditionsrige undersøgelser af danskernes kulturvaner.

Undersøgelsen viser generelt en stor stigning i kulturforbruget, hvor de største stigninger i voksnes forbrug og aktivitet ses inden for musik, sport og motion, frivilligt arbejde og brug af internettet. Ganske interessant er det at andelen af voksne, der dagligt lytter til musik nu udgør 79 %. Heraf er de 15-39 årige langt de største forbrugere.

Inden for livemusikken viser undersøgelsen at en stadig større andel af danskerne prioriterer livemusik, hvor næsten halvdelen af befolkningen (45 %) i 2012 har været til en rytmisk koncert inden for det seneste år – en udvikling, der har været stødt stigende siden den første måling i 1975, som blot udgjorde 17 %. Til andre typer koncerter er der 17 %, som har været til en klassisk koncert og 19 %, som har været til en anden type koncert end rytmisk og klassisk. På festivalerne er der 19%, som har været på en festival inden for et år og blandt disse er de 20-29 årige mest aktive, hvor hele 45 % har besøgt en festival inden for det sidste år.

Endvidere viser de statistiske analyser, at alder har betydning for deltagelsen i koncerter. Det er primært de yngre, der deltager i rytmiske koncerter, hvor de ældre er mest tilbøjelige til at gå til klassisk, jazz eller folkemusikkoncert.

De største forbrugere af kunst og kultur er kvinder og unge, der enten bor i Hovedstaden eller i bykommunerne, har hjemmeboende børn, lang uddannelse og høj indkomst. Og den største andel af ikke-brugere er ledige, personer uden for arbejdsstyrken samt personer med kort uddannelse og lav indkomst.

Læs mere om bogen på Kulturministeriets hjemmeside, hvor du også kan downloade som pdf samt andre bilag og tabeller.

 

Links:
– Læs mere på kum.dk

Download bogen Danskernes Kulturvaner 2012 i pdf her.

Download metodebilag her.

Download tabelrapport for musik her.
Bemærk at tabelrapporterne er udelukkende deskriptive, og umiddelbare tendenser, som kan læses af tabellerne – fx i relation til forskelle mellem by og land – kan skyldes andre bagvedliggende faktorer som alder eller uddannelse.

 


Comment on this post

NyhedsbrevTidligere Nyheder