Jelved favner musikmiljøet med ny handlingsplan

DSC_0472

Kulturminister Marianne Jelved har lanceret en ny musikhandlingsplan, ”Mere musik – fra en stærk fødekæde”, Musikhandlingsplan 2015-2018.

Den nye musikhandlingsplan blev præsenteret ved et lanceringsevent, hvor ministeren havde inviteret et panel bestående af Dansk Live’s formand, Poul Martin Bonde, formand for Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg for Musik, Bente Dahl  og formand for Dansk Musiker Forbund, Anders Laursen.

Musikhandlingsplanen er resultatet af Kulturministerens lydhørhed overfor området, og samarbejde med musiklivets organisationer, der har været inddraget i tæt dialog samt er blevet krediteret i handlingsplanen.

Dansk Live formand, Poul Martin Bonde udtaler:

Vi er i Dansk Live særdeles glade for ministerens interesse for liveområdet og påskønner de gode dialoger vi har ført om liveområdets udvikling. Jeg glædes over at musikhandlingsplanen tænker fremadrettet og at ministeren snakker om en løbende dialog og evaluering. For os er det ikke mindst positivt, at ministeren igennem handlingsplanen vil opretholde de midler der hidtil har været afsat til honorarstøtte og til de regionale spillesteder. Det er meget afgørende for økonomien på vores område, da disse midler udgør omkring en fjerdedel af det samlede statslige engagement. Det er også meget vigtigt for os, at handlingsplanen anerkender og påskønner det arbejde der bl.a. i arrangørmiljøet laves omkring Publikumsudvikling – og har fundet plads til deciderede udviklingsmidler til dette område.”

Som musikfestivalernes og de rytmiske spillesteders interesseorganisation finder Dansk Live det glædeligt at engagementet på liveområdet opretholdes på det nuværende niveau for både honorarstøtte og Regionale Spillesteder, da musikhandlingsplanens bidrag med en fjerdedel af de samlede midler under spillestedsloven er helt afgørende for publikums møde med god livemusik i hele landet. At der desuden afsættes 4 mio. til publikumsudvikling – et område, vi i Dansk Live har arbejdet med i flere år – er en positiv og fremsynet nyhed. Vi ser frem til et løft for publikumsudviklingen, og er tilfredse med at musikhandlingsplanen imødekommer de bevægelser der er i livearrangørmiljøet og blandt publikum. Dansk Live har siden 2012 har haft et publikumsudviklingsforum, hvor spillesteder og festivaler 2 gange årligt har samarbejdet og visioneret på netop dette område.

Budskabet i Musikhandlingsplanen er at en stærk fødekæde, skal skabe mere musik og der er således sat fokus på musikskolers og folkeskolers samspil med musikliv og musikbranche. Herunder skal der nedsættes en tænketank om musikskolernes fremtidige rolle for børns møde med musikken og samarbejdet med folkeskolen.

Dansk Live hilser den nye Musikhandlingsplan velkommen og ser frem til at følge udviklingen og en handlingsplan, som tænker fremad.

Musikhandlingsplanen, der træder i kraft 1. juli 2015 og løber til 2018, støtter musiklivet bredt med i alt 146,5 mio. kr. over fire år.

 

Læs musikhandlingsplanen her:
“Mere musik – fra en stærk fødekæde”, Musikhandlingsplan 2015-2018


Comment on this post

NyhedsbrevTidligere Nyheder