Tilgængelighed

Mennesker med handicap skal kunne deltage, bidrage og være en aktiv del af fællesskabet – også når de er til koncert eller festival. Her finder du praktiske vejledninger og initiativer, der skal styrke tilgængeligheden og sikre god handicapservice ved festivaler og udendørs koncerter.

Vejledning til tilgængelighed og handicapservice

Introduktion

Mennesker med handicap skal kunne deltage, bidrage og være en aktiv del af fællesskabet – også når de er til koncert eller festival. Derfor har en række af Dansk Lives medlemmer taget initiativ til at udarbejde en praktisk vejledning, der skal styrke tilgængeligheden og sikre god handikapservice ved festivaler og udendørs koncerter.

Vejledningen er ment som inspiration og supplerer det arbejde, som Dansk Live tidligere har arbejdet for fx i forbindelse med Volue-anbefalingerne (se nedenfor), så livemusikken bliver tilgængelig for alle.

Vejledningen kommer omkring emner som ankomst og registrering, platforme og ramper, tilgængelighed ved boder, toiletforhold, skjulte handikaps samt god takt og tone over for handikappede.

Hent vejledning som PDF

Volue anbefalinger

Handicappolitik: Hvad kan og hvad vil vi?

Livemusik er for alle. Volues anbefalinger er spillestedernes og festivalernes pejlemærker for at komme tættere på løsninger, der giver fysisk adgang og positiv genklang. Læs i guiden herunder, hvordan I kan udvikle jeres handicappolitik, kommunikation, billetkøb, fysiske rammer, medarbejdere, sikkerhed og CSR til at inkludere flere glade publikummer. Udgangspunkt er:

  • Alle uanset køn, religion, seksuel orientering og eventuelt handicap er velkomne
  • Dørmænd, bar- og garderobepersonale, herunder frivillige, er instrueret i at servicere mennesker med såvel fysiske, kognitive og kommunikative handicap
  • Information om graden af tilgængelighed på hjemmeside
  • Tilbud om gratis ledsagerbillet til mennesker med handicap, der har et ledsagerkort. Hvis der på flerdagesarrangementer benyttes flere ledsagere, tilbydes en ledsagerbillet per arrangementsdag
  • Identificering af ideer og potentiale for forbedring af handicaptilgængeligheden
  • Markedsføring af tilgængelighed ved at henvise til information på egne centrale medier.

Dyk ned i Volue-anbefalingerne og hent som PDF her