Frivillighed

Frivillige er for mange arrangører kernen i at skabe og gennemføre gode koncerter og festivaler. Dansk Live arbejder på at styrke det frivillige engagement, blandt andet med vores frivilligguide til spillesteder og festivaler.

Frivilligguide for festival- og koncertarrangører

Sådan bruger du guiden

Frivillige er for mange arrangører kernen i at skabe og gennemføre gode koncerter og festivaler. Derfor arbejder Dansk Live løbende på at styrke det frivillige engagement og udvikle arbejdet med de frivillige blandt landets koncert- og festivalarrangører. Denne frivilligguide er en del af dette arbejde og indeholder inspiration til at skabe rammerne for et godt og udviklende samarbejde med de frivillige.

Frivillighedsområdet er i sig selv omfattende, og guiden har ikke til formål at komme omkring alle aspekter ved frivillighed, men ønsker at give et overblik over væsentlige indsatsområder og udviklingsmuligheder.

Frivillighed både kan og er noget helt særligt

Der er mange aspekter ved at inddrage frivillige, og de tilhørende fordele og udfordringer vil være forskellige fra arrangør til arrangør. Frivillige bidrager ofte med en ekstraordinær energi og engagement. De er der af lyst, og ikke fordi de er økonomisk afhængige af deres indsats. De frivillige har valgt at investere deres tid hos jer, og det er derfor en mulighed for at skabe et unikt tilhørsforhold og tilknytning til jer. Dette kan resultere i en anderledes og i nogle tilfælde stærk dedikation og ejerskab over de opgaver, der er behov for bliver løst.

En mangfoldighed blandt de frivillige kan også bidrage til, at der skabes anderledes projekter og nytænkende initiativer. Samtidig kan nogle frivillige føle sig mere trygge ved at udfordre sig selv og ”lege” mere med kreative og nytænkende projekter, idet deres personlige økonomi ikke afhænger af deres indsats hos jer.

Det er dog vigtigt at huske på, at det ikke er gratis at have frivillige, selvom de ikke aflønnes økonomisk. Der skal investeres tid og andre ressourcer til rekruttering, fastholdelse og ledelse af de frivillige for at sikre deres trivsel og motivation. Samtidig skal man gøre sig klart, at det ofte vil være anderledes at lede frivillige på grund af det stærke sociale sammenhold og de mange forskellige motivationsfaktorer.

Det kan også være udfordrende at sætte grænser for de frivillige. Som leder eller koordinator af frivillige er man i en anden position og har ikke samme beføjelser, som hvis man er leder af lønnede medarbejdere. Det kan derfor være svært at finde balancen i forhold til, hvilke og hvor mange krav man kan stille til de frivillige, samt hvornår man kan tillade sig at sige nej til et ønske eller projekt.

Hent frivilligguiden som PDF her

Vil du vide mere?

Kontakt

Anne Thomsen

Anne Thomsen

Projektleder

anne@dansklive.dk

Læs også

Se mere ikon