Bæredygtighed

Dansk Live arbejder for at styrke festival- og koncertarrangørers arbejde for at sænke klimabelastningen i forbindelse med afholdelse af livearrangementer. Dette sker blandt andet ved at guide arrangørerne i, hvor man som festival- eller koncertarrangør kan sætte ind for at nedbringe sit klima- og miljøaftryk.

Den grønne guide

Opbygning og emner

Dansk Live har sammensat en guide med inspiration og input fra nogle af landets største festivaler. Start jeres bæredygtige udvikling inden for miljø her, og vær med til at skabe en grønnere livekultur.

Hvert område indeholder en liste af ideer og tricks, som I kan prøve af hos jer selv. Det kræver ikke nødvendigvis ledelsesbeslutning, men ledelsen skal naturligvis bakke op om arbejdet. Listerne indeholder gode og velafprøvede ideer og tricks, men de er selvsagt ikke udtømmende.

  1. Affald & ressourcer
  2. Mad & Drikke
  3. Energi
  4. Vand
  5. Transport
  6. Indkøb
  7. Campingområder
  8. Kommunikation
  9. Partnerskaber

Meningen med guiden er at bruge områderne som inspiration til at igangsætte arbejdet med bæredygtighed. Det vigtigste er, at I prioriterer jeres indsatser i forhold til, hvor den største effekt vil være med de ressourcer, I har. Sæt ind der, hvor det giver mening for jer.

Hent hele guiden som PDF

Klimaberegner

Introduktion til klimaberegneren

Mange livearrangører er engageret i arbejdet for at sænke klimabelastningen ved koncerter og festivaler. For at hjælpe flere arrangører i gang med arbejdet har Dansk Live lanceret en klimaberegner, der skal hjælpe arrangørerne med at kortlægge deres klimaaftryk samt forbrug af vand og produktion af affald i forbindelse med koncerter og festivaler. 

Klimaberegneren, der er udviklet af World Perfect, giver mulighed for at lave beregninger inden for områderne affald, vand, transport og energi. Ved at indføre data løbene kan arrangører ikke blot få overblik over de steder, der vejer tungt i klima- og miljøregnskabet, men også gennem årlige beregninger måle udviklingen af forbruget og optimere potentielle løsninger fra år til år. 

Sådan får du klimaberegneren

Klimaberegneren er tilgængelig og gratis for medlemmer af Dansk Live. Kontakt sekretariatet for at få tilsendt klimaberegneren.