Persondata

I maj 2018 trådte en række nye regler om persondatabeskyttelse i kraft i Danmark, og med de nye regler får virksomhederne flere pligter at leve op til. Derfor har Dansk Live udviklet en kort vejledning, der giver overblik, indblik og en mini-guide til at komme på plads med persondata.

Persondatavejledning

Nye regler for håndtering af persondata

Overblik, indblik og compliance

En vejledning udarbejdet til Dansk Lives og Danske Koncert- og Kulturhuses medlemmer juli 2017.

EU-landene har besluttet, at persondatabeskyttelsen skal styrkes, og derfor indføres der nye regler om persondatabeskyttelse fra 2018. Reglerne betyder, at der kommer en række markante ændringer i den eksisterende persondatalovgivning i Danmark.

Da ændringerne får betydning for alle virksomheder og organisationer, vil Dansk Live og Danske Koncert- og Kulturhuse gerne bidrage til, at kendskabet til de nye regler udbredes mest muligt, så vores medlemmer også fremadrettet kan leve op til reglerne og ‘god persondataskik’.

Derfor har vi udviklet denne vejledning, der giver overblik, indblik og en guide til at komme i gang med arbejdet.

12 spørgsmål til virksomheden om persondata 

Vi har til inspiration medtaget datatilsynets 12 spørgsmål, som er udgivet i forbindelse med implementeringsarbejdet. De er også inkluderet sidst i vejledningen.

 1. Har jeres virksomhed eller organisation tilstrækkeligt kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?
 2. Har I overblik over, hvilke personoplysninger I behandler?
 3. Hvilken information giver I de registrerede?
 4. Hvordan opfylder I de registreredes rettigheder?
 5. Hvilke kategorier af personoplysninger behandler I, og på hvilket retsligt grundlag gør I det?
 6. Hvordan indhenter, opbevarer og dokumenterer I samtykke?
 7. Behandler I personoplysninger om børn?
 8. Hvad gør I, hvis der sker brud på persondatasikkerheden?
 9. Er jeres behandlinger af persondata forbundet med særlige risici?
 10. Har I indtænkt databeskyttelse i jeres it-systemer?
 11. Hvor i jeres organisation ligger ansvaret for databeskyttelsesspørgsmål?
 12. Driver I virksomhed i flere lande?

Hvis I ikke mener, at I kan svare fyldestgørende på disse spørgsmål, så vil der forhåbentlig være inspiration og hjælp at hente i vejledningen.

Om vejledningen

Med vejledningen ønsker vi at give et hurtigt overblik over persondataloven (s. 3), et mere udførligt indblik i relevante emner og tematikker (s. 4-5) samt en guide (s. 6-7) til at komme i gang med en god proces om compliance og nå i mål inden maj 2018.

Det er en god idé at begynde arbejdet allerede nu, for compliance tager ofte længere tid, end man måske lige tror, og kan kræve allokering af ressourcer mv.

Hent vejledning for håndtering af persondata som PDF her