Dansk musik omsætter for milliarder

Dansk-musikomsætning-2015

Ny branchestatisktik fra Rambøll viser at Dansk musik har stor betydning for samfundsøkonomien. Sidste år bidrog musikken med 6,8 milliarder kroner.

Rambøll har netop offentliggjort en ny rapport, Dansk Musikomsætning 2014, som viser at Dansk musik genererer milliarder til samfundsøkonomien og sikrer beskæftigelse på en lang række områder. Samlet set generer Dansk musik en omsætning på 6,8 milliarder kroner og beskæftiger 4.135 årsværk.

 

musikbranchen-i-tal-2014_1433409769320_block_2

Livemusikken skaber størst omsætning
Den største kilde til branchens omsætning er livemusikken, som står for en omsætning på 3,9 milliarder kroner svarende til 57,3 % af den samlede omsætning og beskæftiger 2.372 årsværk, som svarer til 60,8 % af den samlede beskæftigelse inden for musikken.

Branchestatistikken fastslår, at hele 46 % af omsætningen fra livemusik stammer fra direkte relateret omsætning på eksempelvis mad og drikkevarer. Til sammenligning udgør billetomsætningen 42 %. Dermed understreger de nye tal samtidig, at musikken er en effektiv løftestang i forhold til at skabe merværdi.

Det er interessant at se, hvordan musik er med til at skabe merværdi i hele samfundsøkonomien. Udover at livemusikken er et erhverv, som beskæftiger mange, viser Rambølls tal for eksempel også, at anden publikumsomsætning er højere end selve billetomsætningen. Det vil sige at publikum ved livekoncerter bruger flere penge på for eksempel mad og drikke end de bruger på selve billetten”, udtaler Susanne Docherty, udviklingschef i Dansk Live.

For livemusikkens samlede omsætning udgør billetomsætning 1.625 milioner kroner og anden publikumsomsætning 1.795 milioner kroner, som bla. dækker mad og drikkevarer. Derudover kommer 279 milioner kroner fra musikturisme, 167 milioner kroner fra eksport af koncerter og endelig 36 milioner kroner fra Live B2B (Business to Business).

 

musikbranchen-i-tal-2014_1433409769320_block_5

 

Fælles indsats
Det er tredje år i træk at Rambøll og musikbranchen, som udover Dansk Live tæller IFPI, Koda, MXD, Gramex og DMFF, samarbejder om en branchestatistik.

Vi er i Dansk Live rigtig glade for det samarbejde, vi har med de øvrige musikorganisationer, hvor vi i fællesskab kan få dokumenteret og synliggjort musikkens værdi for samfundsøkonomien. Det er et vigtigt og unikt samarbejde, som er i stadig udvikling.”, afslutter Susanne Docherty.

Musikbranchens organisationer har assisteret Rambøll med dataindsamlingen. Grundet metodiske forbedringer er tallene for 2014 ikke direkte sammenlignelige med tallene fra de foregående år. De metodiske reguleringer er med til at forbedre opgørelsen og skabe et mere præcist billede af musikkens økonomiske værdi.

 


 

FACTS FRA MUSIKOMSÆTNING 2014

Musikbranchen bidrager til samfundsøkonomien
Musikbranchen har en omsætning på 6,802 milliarder i 2014
– Den årlige omsætning svarer til 4.135 årsværk

Indspillet musik
– Indspillet musik udgør 38,6 % af den samlede omsætning i musikbranchen i 2014 svarende til 2,625 milliarder

Livemusik
– Livemusik udgør 57,3 % af den samlede omsætning i musikbranchen i 2014 svarende til 3,901 milliarder

Relateret omsætning
– Ved livemusik udgør anden publikumsomsætning (mad og drikkevarer) 46 % af omsætningen
– Øvrig musikomsætning som merchandise, reklamer og sponsorater udgør 4,1 % af den samlede omsætning i 2014

Musikeksporten
– Musikeksport udgør 8,3 % af den samlede omsætning i musikbranchen i 2014 svarende til 567 millioner

Metoderegulering
– Opgørelsesmetoden i Dansk Musikomsætning 2014 er i det store hele videreført fra Dansk Musikstatistik 2012 og 2013. Der er imidlertid foretaget metodiske reguleringer for at forbedre opgørelsen og skabe et mere præcist billede af musikkens økonomiske værdi. Dette medfører et brud i opgørelsen af musikkens værdi, og det er således ikke muligt at sammenligne 2014-tallene direkte med værdierne for tidligere år.

 

 

LÆS MERE

Download Dansk Musikomsætning 2014 her.

Læs mere om arrangementet på Folkemødet her.

 


Comment on this post

NyhedsbrevTidligere Nyheder