Dansk Live i tal

Dansk Musikstatistik 2012

For første gang nogensinde har Dansk Live nu mulighed for at sætte tal på musikbranchens økonomiske værdi.

Dansk Live har i samarbejde med IFPI, MXD, Koda, Gramex og Rambøll udarbejdet brugbar statistisk materiale funderet på et solidt og omfattende datamateriale hentet fra livemusikken, den indspillede musik og den øvrige musikomsætning. Tallene afslører bl.a., at den samlede omsætning i dansk live musik er på 3.7 mia. kr. og at vi indenfor liveområdet alene beskæftiger mere end 2500 mennesker. Vi har med andre ord slået fast, at livemusikken er et erhverv af en ikke ubetydelig størrelse.

– Og indtægterne kommer ikke kun fra billetsalg. Som det er påvist så mange gange før ved andre undersøgelser, så viser også denne undersøgelse, at kulturen tiltrækker andre forbrug end blot billetkøb.

Helt konkret viser undersøgelsen at livemusikkens publikum bruger næsten dobbelt så mange penge på andre ting end blot billetter, herunder mad og drikke i forbindelse med koncerten. Med et samlet publikumstal på over syv millioner er koncerter, spillesteder og festivaler et område med stor økonomisk betydning og potentiale for både dansk musik og samfundet som helhed.

Det samme kan siges omkring den indspillede musik. Også her er den samlede omsætning af ikke ubetydelig størrelse, i alt knap 2.5 mia.

I Dansk Live er vi glade for endelig at få tal på vores branche”, udtaler sekretariatschef Jakob Brixvold. ”Vi er glade for at branchen har samlet sig om statistik og standarder, som nu giver os et overblik over branchens omfang og styrke, og tillige mulighed for fremadrettet at registrere tendenser, som kan være gavnligt i relation til kommende indsatser. Det tegner godt for et fremtidigt samlet musikområde.

 

Link:
Download Dansk Musikstatistik 2012 her

 


Comment on this post

NyhedsbrevTidligere Nyheder