Certificeringsordning trådt i kraft

certificering
Den nye certificeringsordning for transportable konstruktioner er nu trådt i kraft

Transportable konstruktioner, det vil i vores verden sige telte, scener, portaler, tribuner mm. kan pr. 1.1.2015 opstilles uden kommunal byggesagsbehandling, såfremt de er certificerede efter den nye ordning – altså at udlejeren har et certifikat på sit materiel.

Dansk Live har længe arbejdet på at lette denne sagsgang med byggesagsbehandling, som ikke tidligere har imødekommet en livearrangørs virkelighed, hvorfor vi byder certificeringen velkommen, og vil opfordre vores medlemmer til at benytte sig af udlejere der certificerer efter den nye ordning.

Snart vil der komme flere parter som bliver akkrediteret inspektionsorgan, der kan udstede certifikaterne, men indtil videre er det hos Teknologisk Institut Jeres leverandører kan henvende sig.

Læs mere her

 


Comment on this post

NyhedsbrevTidligere Nyheder