Bliver livemarkedet mindre i fremtiden?

SmukFestKonfettiIMG_0840

Revisionsfirmaet PwC spår i ny analyse at det danske livemusik marked vil få negativ vækst frem mod 2019, mens markedet for indspillet musik vil stige. Samlet set viser rapporten ’Global Entertainment and Media Outlook 2015-2019’ at væksten i det danske musikmarked vil stå næsten stille de kommende fem år.

Dansk Live’s sekretariatschef Jakob Brixvold mener dog ikke, at man alene med baggrund i PwC analysen kan konkludere noget, og at det sagtens kan komme til at gå bedre i livemarkedet end det her forudses: “Prognoser er per definition usikre, og denne rapport har langt fra alle vigtige faktorer med, fx baseres analysen alene på entré og sponsorater, mens der er mange nyere forretningsområder inden for livemusikken – samt salg af mad/drikke – som slet ikke er inddraget i PwC’s forudsigelser. Som vi så af Rambølls ’Dansk Musikomsætning 2014’ fra i sommers, udgør entréen kun ca. 41% af den samlede omsætning, så i et marked med meget store forandringer, er det for enøjet at basere sine forudsigelser på billetsalg alene.”

Men PwC er generelt set en valid aktør, og deres analyse af at den danske livesektor kommer til at sakke bagud i forholde til det øvrige Norden og EMEA regionen (Europa, Mellemøsten og Afrika) vil Dansk Live tage seriøst, og vi vil bevare en stor opmærksomhed på udviklingstendenserne i vores fremadrettede statistiske og faglige arbejde.

Fagbladet Musikeren har også en artikel om sagen, der kan læses her


NyhedsbrevTidligere Nyheder