Bestyrelser på forkant med udviklingen

PaaForkantUdviklingen

Dansk Live tager nu kompetenceudviklingen for festival- og spillestedsbestyrelser et skridt videre, og er glade for at kunne præsentere to seminarer særligt målrettet medlemmer af bestyrelser på spillesteder og festivaler.

Første seminar På forkant med udviklingen vil have særlig fokus på udvikling og nytænkning af forretningsgange i forhold til samfundsudviklingen. Hvor seminar nummer to, Den Professionelle Bestyrelse, vil klæde medlemmer af bestyrelser på til at imødegå krav om forventninger til kvalitet og professionel ledelse, samt tydeliggøre, hvilke opgaver og ansvar en bestyrelse sidder med.

Første seminar vil blive afholdt i foråret i forbindelse med Dansk Lives forårsseminar og seminar nummer to i efteråret. Begge seminarer er støttet af Statens Kunstråds Musikudvalg

 

 


Comment on this post

NyhedsbrevTidligere Nyheder