Vejledningen kan læses nedenfor i enkeltuddrag eller samlet og kommer omkring emner som ankomst og registrering, platforme og ramper, tilgængelighed ved boder, toiletforhold, skjulte handikaps samt god takt og tone i dialogen med de handikappede.

Vejledningen supplerer det tidligere arbejde med tilgængelighed, herunder Volues anbefalinger

For gæster, medarbejdere og frivillige med handikap bør det være nemt og enkelt at foretage checkin og få adgangstegn (fx bånd) til sig selv og en evt. hjælper. Derfor er der i det følgende beskrevet relevante forhold i forbindelse med ankomst og registrering.
Adgang til en koncert eller en festival kan for handikappede ofte være betinget af, om man kan medbringe en eller flere hjælpere. Derfor gives i det følgende information og vejledning til håndtering af ledsagerordning.
Platforme giver folk, som har svært ved at stå i en menneskemængde, mulighed for at se scenen. Det kan f.eks. være kørestolsbrugere, personer med gigt, sklerose eller lammelser, eller svagtseende, som har behov for et fast holdepunkt.
Det er vigtigt, at man som handikappet føler sig velkommen og kan få en god betjening i boderne i forbindelse med arrangementet. Samtidig kan ordentlige toiletforhold betyde meget for oplevelsen. Derfor har vi lavet en række anbefalinger omkring tilgængelighed til boder og toiletter, som man bør tænke ind ved planlægningen og indretningen.
Det bør naturligvis sikres at der er tilstrækkelige med handikaptoiletter. Samtidig bør der være god skiltning og aflåsning så handikaptoiletter ikke benyttes utilsigtet og nemmere kan holdes rene.
Ud over de fysiske handikaps, er der også en række skjulte og usynlige handikaps, man som arrangør skal være opmærksom på.
Et handicap kan have stor indflydelse på folks liv, men personer er altid meget mere end deres handicap. Handicaps er samtidig meget forskellige. En døv og en kørestolsbruger har vidt forskellige udfordringer og behov. Vi har derfor samlet en række anbefalinger, der både går på tværs af forskellige handicaps og giver anbefalinger til forskellige grupper af handikaps.