En god og konstruktiv indsats bør have fokus på alsidighed i hele organisationen – fra ledelse til frivillige, blandt arrangører og artister og i forskellige funktioner. Musikbranchens output ved at arbejde med mangfoldighed fra gulv til loft er at få forskellige perspektiver og alsidigt potentiale i spil, for på den måde at sikre, at branchen spejler samfundet og at de bedste kræfter kommer til.

Hav opmærksomhed på at skabe mangfoldighed i hele organisationen. Fra ledelse til bestyrelse, booking, teknik, frivillige – på og bag scenen og blandt publikum. Prioritér at udarbejde en mangfoldighedsstrategi for jeres arbejdsplads. Lav evt. årlige strategier, som kan evalueres og forbedres løbende.
Reelle forandringer i en organisation sker kun, hvis ledelsen bakker op. Initiativ kan komme fra alle steder i organisationen, men kulturændringer tager tid, og kan møde udfordringer og modstand undervejs. Derfor er det afgørende at ledelsen bakker op. Opsæt skalérbare mål og delmål, fejr successer og vær ikke bange for at sige, vi prøvede, men det lykkedes ikke, og hvordan kan vi gøre det bedre næste gang.
  Mangfoldighed skal tænkes ind i den tidlige fase af rekruttering af fremtidens medarbejdere og frivillige. Vær særligt opmærksom på fordomme og forventninger i sproget og kommunikér direkte, at I vil sammensætte en mangfoldig arbejdsplads. Gør plads i organisationen til at bakke forskelligartede talenter og nye musikmiljøer op.
   Reflektér over jeres musikprogram og registrér fx ved at se tilbage på, hvilke artister I har booket det seneste år. Hvordan så fordelingen ud i forhold til køn, alder, etnicitet og geografi? Registrer og sæt nye mål. Konkrete målsætninger er et godt værktøj til at skabe forandring. Tving også jer selv til at tænke anderledes og til at have et nysgerrigt perspektiv på bookinger.
    Forandringer være vanskelige og nye tilgange skal modnes i organisationen: Hvordan skal vi foretage den kulturforandring – hvad passer til vores organisation? Debatér og diskutér og fortæl gerne hinanden og andre, hvordan I arbejder med udviklingen for mere mangfoldighed på jeres sted. I kan også lave interne workshops og debat i jeres organisation. Her kan man invitere folk udefra til at give input.
     Det er afgørende med god kommunikation i en forandringsproces. Skab derfor en åben og gennemsigtig kultur og reflektér over om jeres kommunikation er inkluderende, både sprogligt og visuelt. Vis, at jeres sted er (eller gerne vil være) mangfoldigt – det kan fx være ved at medtænke inkluderende sprogbrug i formidling om hele organisationen, i tekster på hjemmesider, til frivillige mm. Det kan også være ved at invitere unge ind i programlægning, kuratering, teknik mm.
      Der findes ikke en facitliste til at arbejde med diversitet og mangfoldighed. Ethvert spillested, festival, organisation eller virksomhed må derfor tage initiativer på den måde, der passer dem bedst. At have bevidsthed om egen praksis og udfordringer samt konkrete målsætninger om at skabe forandring til en mere mangfoldig organisation vil flytte meget. Rom blev ikke bygget på én dag.