Koncertarrangører samler et stort publikum og er et område med stor bevågenhed. Vi skal, ligesom den verden omkring os sikre at vi belaster miljøet mindst muligt. Det skal vi dels for at sikre at kommende generationer også kan gå på festival, dels fordi vores publikum forventer det og endeligt fordi der kan vise sig at være sund økonomisk fornuft i at gøre det.

Dansk Live har sammensat en guide med inspiration og input fra nogle af landets største festivaler. Start jeres bæredygtige udvikling her, og vær med til at skabe en grøn livekultur.

Det er ikke sikkert at det er ledelsen af spillestedet eller festivalen, der er den drivende kraft i arbejdet. Det er dog vigtigt at ledelsen bakker op om arbejdet og sikrer at hele organisationen er med.

Denne guide er til dig der ønsker at arbejde med bæredygtighed, som festival, spillested eller event. Vi bryder bæredygtighedsarbejdet ned til konkrete handlinger på forskellige områder. Hvert område indeholder en liste af ideer og tricks, som du kan prøve af hos jer selv. Det er gode og velafprøvede ideer og tricks, men listerne er selvsagt ikke udtømmende. Meningen med guiden er, at du skal bruge områderne som forskellige indgange til det at arbejde med bæredygtighed, som det giver mening for jer selv. Bæredygtighed er både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed men guiden fokuserer først og fremmest på den miljømæssige del.
Danmark har en kedelig rekord: Europamester i affald pr. indbygger. Vi er til og med dårlige til at genanvende affaldsressourcerne og brænder alt for meget af. Derfor er affald et oplagt område at starte med. Festivaler og spillesteder har både gode muligheder for at øge sortering og genanvendelse og gæsterne er klar!
På området for mad og drikke giver det mest mening at arbejde med bæredygtighed i forhold til økologi, lokalt producerede produkter, vegetariske retter og ikke mindst at reducere madspild generelt. Det er ikke alle publikummer, der automatisk elsker økologisk, lokalproduceret vegetarisk mad lige med det samme. Det kan være en god ide at tage små skridt. Vurder, hvad der giver mest mening for jeres event, og stil krav til jeres madleverandører.
Udendørs arrangementer med scener, boder og barer bruger naturligvis en stor mængde strøm. For indendørsarrangører er der dog også mulighed for at optimere. En nem måde at tænke bæredygtig energi er at købe grøn strøm fra vedvarende energikilder. Laver i koncerter og festival udendørs forudsætter det naturligvis, at I er tilsluttet elnettet. Hvis strømmen kommer fra generatorer, er det lidt mere kompliceret, men der er mulighed for at bruge bæredygtige alternativer og at køre med flere mindre generatorer i stedet for færre større. Uanset hvor strømmen kommer fra, så er det vigtigste at minimere strømforbruget.
Med en aktiv vandpolitik kan din festival spare en del på vandregningen. Toiletterne er oplagte steder at starte. Mange steder bruger man nu vakuumtoiletter, og der findes vandfri urinaler til både mænd og kvinder. Et andet område er drikkevandet. Vandet i hanen er fint, rent drikkevand. Det skal naturligvis udnyttes, så sørg for, at der er vandposter til publikum, og tænk over, om I vil tillade salg af engangsplastikflasker på jeres event. Alternativet er at sælge genopfyldelige vandflasker i stedet.
Transport kan opdeles i intern og ekstern. Fx kan intern transport på en festival klares helt uden dieselgatorer og -ladvogne, men med små elvarevogne i stedet. Under events kan transport af musikere foregå i el- og plug-in-hybridbiler, mens intern transport af fødevarer og drikkevarer, renovation osv. ligeledes kan foretages af eldrevne køretøjer. Brug så vidt muligt fødder, cykler offentlig transport eller elbiler til persontransport før -, under - og efter eventet. Den eksterne transport er i mindre grad kontrollerbar, men alligevel… Stimuler jeres publikum til ikke at tage bilen til og fra koncert eller festival. Det kan man gøre ved at gøre det nemt at vælge cykel eller offentlige transportmidler og evt. samtidig gøre det svært at vælge bilen. Skab lækre rammer for cyklisterne og fodgængerne, så også selve gåturen, cykelruten eller cykelparkeringen bliver en oplevelse. Drop parkeringspladserne og indgå aftaler om shuttleservices, hvis der ikke er ordentlige offentlige forbindelser.
Få styr på de varer, der bliver solgt. Både dem I sælger selv, og dem eventuelle eksterne boder sælger. Det kan I gøre ved at stille krav til leverandører og eventuelle stadepladsholdere, fx om brug af miljørigtigt engangsservice. De vigtigste områder er emballage til mad og drikke, tryksager, møbler og byggematerialer, men også merchandise.
Campingområderne er en af de store udfordringer i forhold til affald, efterladte telte, luftmadrasser osv. Det er ikke et nemt område at arbejde med, men netop derfor er der god grund til at se på, hvordan man kan lave tiltag, der har en effekt. Et stort problem er, at folk efterlader deres (alt for) billige telte og udstyr i stedet for at tage det med hjem. Det findes der flere dokumenterede tiltag, der bekæmper, som fx huse af genbrugspap og leje af genbrugelige telte og alternative boformer. Overvej hvordan I sikrer jer at flest muligt gæster genbruger deres campingudstyr. Under alle omstændigheder vil det være relevant at tænke på tydelig kommunikation omkring oprydning og genbrug af campingudstyr. Samtidig vil det være en god ide at arbejde med at skabe let mulighed for at komme af med udstyr, som vitterligt ikke kan genbruges, fx ved at sætte sorteringscontainere og -vejledere op ved udgangene.
Arbejdet mod at blive mere bæredygtig som koncertarrangør kan med fordel kommunikeres og bruges markedsføringsmæssigt. Flere og flere forventer det og ser det som et plus og for nye partnerskaber står i endnu stærkere. En anden og mere ambitiøs årsag til at kommunikere er, at man derigennem har mulighed for at påvirke både de frivillige og sit publikum til at agere mere bæredygtigt - også efter eventet. Der er mange muligheder for at kommunikere gennem et væld af kanaler. Brug alle jeres kanaler – web, storskærme, plakater, boder, frivillige, skraldespande, T-shirts osv – til at fortælle om det.
Partnerskaber kan være med til at få udviklingen til at rykke. Søg partnerskaber, både med leverandørvirksomheder og andre arrangører, hvor i går sammen i partnerskaber og skaber udvikling sammen med virksomheder. Hvert eneste afsnit i denne guide har sine oplagte partnere. Hvis dit lokale vandforsyningsselskab fx er superstolte af det lækre drikkevand, så skriv det på jeres genopfyldelige vandflasker og skab lidt co-branding. Det samme gælder for de andre områder. Virksomheder elsker at kommunikere gennem festivaler, hvor kunderne kommer i kontakt med produkterne.