Sikkerheden er afgørende for at have et godt og trygt livekoncertmiljø. Dansk Live har derfor aktivt bidraget til justitsministeriet publikationen “Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer o.l.” Med vejledningen får arrangører af større musikarrangementer et værktøj, der kan bruges til at planlægge, tilrettelægge og gennemføre arrangementerne på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. I tillæg hertil har Politiet udarbejdet en konkret vejledning til udarbejdelse af sikkerhedsplan.
Dansk Live har i samarbejde med SKAT og en række andre organisationer udarbejdet en vejledning, der skal gøre det nemmere at foretage korrekt indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter. Med vejledningen ønsker Dansk Live at gøre det nemmere og mere overskueligt at foretage den korrekte indberetning.
Dansk Live har i samarbejde med VEGA, Roskilde Festival, RMC, en række lydteknikere samt forskere på DTU udviklet en fælles lydpolitik for branchen. Med vejledningen ønsker Dansk Live at sørge for sikre rammer for publikum og samtidig skabe de bedste betingelser for de gode koncertoplevelser.
I maj 2018 træder en række nye regler om persondatabeskyttelse i kraft i Danmark. Med de nye regler får virksomhederne flere pligter at leve op til og derfor har Dansk Live udviklet en kort vejledning, der giver overblik, indblik og en mini-guide til at komme på plads med persondata inden 2018.
Sammen med Muskelsvindfonden, Roskilde Festival, BEVICA fonden og Sammenslutningen af Unge Med Handicap har Dansk Live bidraget til udarbejdelsen af en række konkrete anbefalinger med fokus på tilgængelighed og pejlemærker, så spillesteder og festivaler kan komme tættere på løsninger, der giver fysisk adgang og positiv genklang.
Reglerne for håndtering af flaskegas er blevet justeret og i samarbejde med Drivkraft Danmark har Dansk Live udarbejdet en praktisk guide til sikker håndtering af flaskegas ved udendørs koncerter og musikfestivaler.