Rytmisk musik skal sikres – engang efter nytår

Uffe Elbæk / foto: Klaus Holsting

Dansk Live har som reaktion på gårsdagens finanslovsforslag fra Regeringen sendt et Åbent brev til Folketingets Kulturudvalg, hvor vi appellerer til, at der sikres opbakning til de sidste par års mange politiske tilkendegivelser og analyser af musikområdet, der entydigt anbefaler at rytmisk musik bør styrkes. 
Af finanslovsforslaget fremgår det, at honorarstøtte til rytmiske spillesteder reduceres betragteligt fra 17,3 mio.kr. i 2011 til 10,1 mio.kr. i 2012. Desuden reduceres tilskud til Regionale Spillesteder fra 26,7 mio.kr. i 2011 til 25,2 mio.kr. i 2012.
Dette hul opstår fordi musikhandlingsplanen ‘Nye Toner’ udløber med årsskiftet, hvilket Kulturminister Uffe Elbæks eneste modsvar på, er et forvarsel om et musikudspil fra hans side i starten af 2012. Men det ændrer ikke ved, at den rytmiske musiks basisdrift står med et stort hul i kassen allerede fra 1. januar.
Ingen andre kunstgenrer er i samme grad overladt til ad hoc lappeløsninger, tipsmidler og handlingsplaner – og paradoksalt nok er ingen andre kunstgenrer i den grad blevet talt varme i den politiske debat de sidste par år! Se for eksempel hvordan S-SF-R fællesudspillet ‘Op på Beatet’ ville prioritere området med 30,5 mio.kr. da de tre partier sad i opposition.


Comment on this post

NyhedsbrevTidligere Nyheder