Recap fra liveseminar på SPOT-Festival

SPOT_plus_stort_logo kopi

SPOT-Festival – recap fra seminar om livescenen
Dansk Live var medafsender på et seminar på SPOT+ med fokus på fremtidens spillesteder og festivaler, lørdag den 30. april.
Den veloplagte og fyrrige moderator Andrew Inglis lagde ud med at sætte tingene på spidsen – ikke mindst når det gjaldt det nye publikums tale- og digitale vaner. Skal man kæmpe imod eller imødekomme udviklingen?

Herefter gav Audrey Guerra en introduktion til det europæiske netværk Live DMA og arbejdet med at styrke kendskabet til livescenen i Europa, ikke mindst overfor EU. Live DMA kortlægger hvert år livescenen for at forstå branchens mangfoldighed, udfordringer og forskellige forretningsmodeller. Undersøgelsen viser blandt andet, at de små spillesteder kan være udfordrede, da billetindtægterne på mindre spillesteder i gennemsnit kun dækker lidt over 40 pct. at udgifterne til programmet, mens det på de store nærmer sig de 100 pct.

SPOT_astronaut_blue kopi

Fremtiden
Paneldebatten – i 2 omgange – satte fremtidens spillesteder og festivaler under lup. I første session deltog Dansk Lives sekretariatschef, Jakob Brixvold mens Tønder Festivals Maria Theessink og den nye Heartland Festvals direktør, Ulrik Ørum-Petersen som bidrog med tanker om festivaller. I forhold til spillestederne viste debatten, at der er en række nationale forskelle, ikke mindst når det gælder offentlige støttemuligheder, men også at støtten kan benyttes mere hensigtsmæssigt, så den bringes bedre i spil ift. hele fødekæden. Udviklingen på festivalmarkedet viste, at der er stor aktivitet med mange udsolgte festivaler. Samtidig har Nordamerika udviklet sig som et nyt stor festivalmarked, hvilket hurtigt drejede debatten i retning af bookingudfordringer.

Musikbyerne
Key note speaker, Amy Terrill fra Music Canada, præsenterede sit studie omkring etablering og ledelse af ’Music Cities’. Hun gav eksempler på byer der aktivt gik efter at brande sig selv som musikbyer. Ikke kun fordi de har mange spillesteder og koncerter, men netop fordi de arbejder strategisk med hele den musikalske fødekæde – fra artister, musikskoler og øvelokaler, til studier og pladeselskaber og de rammer og betingelser, som gør byen musik-venlig og som kan engagerer det musikglade publikum.

Læs rapporten fra Music Canada http://musiccanada.com/resources/research/the-mastering-of-a-music-city/

Skrevet af Michael Nymann Folmer.


Comment on this post

NyhedsbrevTidligere Nyheder