Danskerne er vilde med at gå til koncert

Rytmiske koncerter er populære som aldrig før. Blandt danske voksne har to ud af fem (41 pct.) været til en eller flere rytmiske koncerter inden for det sidste år.

Slide1.JPG#asset:2382

Kilde: Nordstat for Dansk Erhverv og Dansk Live 2017; Note: Der er i undersøgelsen kun spurgt personer over 18 år


Især de unge går til koncert

Næsten halvdelen af de unge under 40 har været til mindst en koncert med rytmisk musik indenfor de seneste 12 måneder, mens andelen falder til en ud af fire ved +60 år.

Slide2.JPG#asset:2383

Kilde: Nordstat for Dansk Erhverv og Dansk Live 2017; Note: Der er i undersøgelsen kun spurgt personer over 18 år


Musikken høres lokalt

De fleste koncerter opleves i lokalområdet. Således har mellem 39-44 pct. af koncertgængerne været til en lokal koncert. 38 pct. rejser dog også gerne efter en større koncert et andet sted i landet.

Spørger man til den seneste koncert, var den for hver tredje publikum en mindre, lokal koncert, mens det for hver fjerde var til en større, lokal koncert. Dvs. samlet 59 pct.

Lidt over hver fjerde publikum valgte at rejse efter en større koncert et andet sted i landet mens knapt 1 ud af 10 havde rejst efter en mindre koncert et andet sted i landet. Samlet valgte 35 pct. således at rejse længere væk i forbindelse med deres seneste koncert.

Ca. 6 pct. angav, at deres seneste koncert var i udlandet eller at de ikke vidste det.

Slide3.JPG#asset:2384

Kilde: Nordstat for Dansk Erhverv og Dansk Live 2017; Note: Der er i undersøgelsen kun spurgt personer over 18 år


Livemusikken har stor betydning for lokalområdet

Det er ikke kun musikken der høres lokalt. 56 pct. tillægger det nogen eller stor betydning, at ens lokalområde har aktive spillesteder eller festivaler – fx. i forhold til at kunne tiltrække og fastholde borgere.

Slide4.JPG#asset:2385

Kilde: Nordstat for Dansk Erhverv og Dansk Live 2017; Note: Der er i undersøgelsen kun spurgt personer over 18 år


Stor tilfredshed med livemusikken

Samlet set var 96 pct. af publikum tilfredse med koncertoplevelsen og heraf var 60 pct. var meget tilfredse med koncertoplevelsen.

Slide5.JPG#asset:2386

Kilde: Nordstat for Dansk Erhverv og Dansk Live 2017; Note: Der er i undersøgelsen kun spurgt personer over 18 år


Stor omsætning i livebranchen

Samlet omsatte livemusikken i 2017 for mere end 6 mia. kr. Det svarer til 65 pct. af den samlede musikomsætning i 2017.

Slide6.JPG#asset:2387

Kilde: Dansk Musikomsætning 2017 udarbejdet af Rambøll for KODA, Gramex, IFPI, Dansk Live, Musikforelæggerne og MXD


Stærk udvikling siden 2012

Livemusikken har oplevet stor fremgang de seneste år. Siden 2012 har der været en vækst i livemusikken på 69 pct.

Slide7.JPG#asset:2388

Kilde: Dansk Musikomsætning 2017 udarbejdet af Rambøll for KODA, Gramex, IFPI, Dansk Live, Musikforelæggerne og MXD


Markant stigning i billetomsætning

I 2017 blev der omsat billetter for mere end 2,65 mia. kr. Det er stort set er en fordobling siden 2012, hvor der blev omsat for ca. 1,29 mia kr.

Slide9.JPG#asset:2390

Kilde: Dansk Musikomsætning 2012-2017 udarbejdet af Rambøll for KODA, Gramex, IFPI, Dansk Live, Musikforelæggerne og MXD


Direkte og afledt effekt

I gennemsnit kostede billetten til koncerten 502 kr. Derudover brugte publikum i snit 340 kr. til koncerten. Før eller efter koncerten brugte publikum i snit 463 kr. (fx på middag, taxa eller overnatning), som de ellers ikke ville have købt.

Slide8.JPG#asset:2389

Kilde: Nordstat for Dansk Erhverv og Dansk Live 2017; Note: Der er i undersøgelsen kun spurgt personer over 18 år


Mange medarbejdere i livebranchen

Samlet set beskæftigede livebranchen 3.538 årsværk i 2017.

Slide10.JPG#asset:2391

Kilde: Dansk Musikomsætning 2012-2017 udarbejdet af Rambøll for KODA, Gramex, IFPI, Dansk Live, Musikforelæggerne og MXD