Dansk Musikomsætning, som en række organisationer i musikbranchen står bag, har siden 2012 undersøgt omsætningen i den danske musikbranche. Formålet med analysen er at få et indblik i musikkens samlede økonomiske værdi for det danske samfund. Her finder du alle rapporterne. Der blev ikke lavet en analyse i 2018.
Dansk Live er medlem af den europæiske netværksorganisation Live DMA, der samler de nationale organisationer for livekoncertarrangører. Med input fra medlemmerne samler og udgiver Live DMA tal på området for spillesteder.
Dansk Live har samlet en række tal og historier fra året der gik blandt de danske livearrangører. Vi ønsker at fejre det store engagement, der driver de mange gode spillesteder og spændende festivaler. Vi vil gerne vise værdien af det store arbejde, der lægges for dagen i musikkens tjeneste og benytte lejligheden til at sætte fokus på nogle af de udfordringer og muligheder, der tegner arrangørernes mangfoldige hverdag.
I samarbejde med Dansk Erhverv har Dansk Live undersøgt, hvor stor en andel af befolkningen der går til livekoncert, og hvor meget der forbruges ifm. koncerterne. Undersøgelsen viser at 41 pct. af danskerne har været til en livekoncert indenfor de sidste tolv måneder. 97 pct. af koncertgæsterne var meget eller overvejende tilfredse med den oplevelse, de fik, sidste gang de var til koncert på et spillested eller en festival.
Med støtte fra Tuborgfondet har Dansk Live i 2018 gennemført indsatsen “Diversitet i musikbranchen og Live Talent”. Formålet med indsatsen har været, at opnå mere diversitet og større musikalsk alsidighed i branchen samt styrke talentudvikling og unges indgang i livemusikbranchen. I rapporten samles der op på indsatsen.
Dansk Livet har sammen med en række musikorganisationer (Gramex, Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund og JazzDanmark) sat fokus på diversitet i musikbranchen og i første omgang taget temperaturen på kønsbalancen i musiklivet. I undersøgelsen har de 5 medlemmer spurgt til kønsbalancen blandt medlemmer og interessenter og kan på den baggrund konkludere at der fortsat blandt musikere og nøglepersoner blandt livearrangører er plads til flere kvinder.