Dansk Live har samlet en række tal og historier fra året der gik blandt de danske livearrangører. Vi ønsker at fejre det store engagement, der driver de mange gode spillesteder og spændende festivaler. Vi vil gerne vise værdien af det store arbejde, der lægges for dagen i musikkens tjeneste og benytte lejligheden til at sætte fokus på nogle af de udfordringer og muligheder, der tegner arrangørernes mangfoldige hverdag.
I samarbejde med Dansk Erhverv har Dansk Live undersøgt, hvor stor en andel af befolkningen der går til livekoncert, og hvor meget der forbruges ifm. koncerterne. Undersøgelsen viser at 41 pct. af danskerne har været til en livekoncert indenfor de sidste tolv måneder. 97 pct. af koncertgæsterne var meget eller overvejende tilfredse med den oplevelse, de fik, sidste gang de var til koncert på et spillested eller en festival.
Dansk Live har siden 2011 været en del af konsortiet der udvikler og udgiver Dansk Musikomsætning. Analysen ser nærmere på omsætningen på livekoncertområdet og på den indspillede musik. Samlet blev der i 2017 omsat for 9,3 mia. kr. i musikbranchen, herunder 6 mia. kr. inden for livemusikken. Siden 2012 er der samlet sket en vækst på 52 pct. i branchen og 69 pct. indenfor livemusikken.
Med støtte fra Tuborgfondet har Dansk Live i 2018 gennemført indsatsen “Diversitet i musikbranchen og Live Talent”. Formålet med indsatsen har været, at opnå mere diversitet og større musikalsk alsidighed i branchen samt styrke talentudvikling og unges indgang i livemusikbranchen. I rapporten samles der op på indsatsen.
Dansk Livet har sammen med en række musikorganisationer (Gramex, Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund og JazzDanmark) sat fokus på diversitet i musikbranchen og i første omgang taget temperaturen på kønsbalancen i musiklivet. I undersøgelsen har de 5 medlemmer spurgt til kønsbalancen blandt medlemmer og interessenter og kan på den baggrund konkludere at der fortsat blandt musikere og nøglepersoner blandt livearrangører er plads til flere kvinder.
Dansk Live er medlem af den europæiske netværksorganisation Live DMA, der samler de nationale organisationer for livekoncertarrangører. Med input fra medlemmerne samler og udgiver Live DMA årligt tal på området for spillesteder.
10 store og mindre festivaler fik i 2011 udarbejdet en undersøgelse af deres kulturelle og økonomiske betydning for lokalområdet. Resultaterne blev samlet i en fælles hovedrapport, der viser, at musikfestivalerne har en stor betydning for det danske kulturliv og i høj grad bidrager til at sætte lokalområdet på danmarkskortet, tiltrække turister og skabe positive effekter for økonomien i lokalområdet.