Her kan du finde Dansk Lives svar til relevante høringer:

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af momsloven og forskellige andre love (alene vedrørende forslaget til ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed)
Svar til høring over udkast til ændring af bygningsreglement
Svar til høring over udkast til ændring af bygningsreglement
Svar til høring om "Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18)"
Dansk Lives høringssvar vedr. forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer
Bemærkninger til høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet
Høringssvar til Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning. Om udvikling af kultur- og idrætsfaciliteter i Københavns Kommune
Dansk Lives input til evalueringen af Forskrift for Udendørs Musikarrangementer
Input on the revision of the Eco Design Regulation and the necessity of an exemption for specific stage lighting in concert venues
Vedr. Høring af Restaurations- og nattelivsplan 2017
Input til "Udarbejdelse af nye regler om trafikofficials og særtransportassistenter
Høring over forslag til lov om betalinger
Høringssvar til "Udkast til handleplanen for vækst og erhverv 2017‐2018"
Høringssvar til udkast til forskrift for udendørs musikarrangementer