For medlemmer

Adgang til online Dansk Live-forum

Dansk Live-arrangører har mulighed for at blive medlem af organisationens lukkede Facebook-gruppe. Her kan der diskuteres og sparres om alt fra plastkrus-indkøb, kulturpolitik og frivillighed til musik og koncerter. Forummet kan også bruges som opslagstavle og ja, you name it. Hjælp os og hinanden med at holde øje med, at gruppen forbliver et lukket forum for medlemmer af Dansk Live.

RAMMEAFTALER – ALLE MEDLEMMER
• Bookingbureauer: Som medlem af Dansk Live indgår du automatisk i vores rammeaftaler om handel med bands, som vi har forhandlet på plads med alle de centrale bookingbureauer.
• Koda: Alle Dansk Live’s medlemmer er dækket af vores Kodaaftale
• Gramex: Alle Dansk Live’s medlemmer er dækket af vores Gramexaftale

STORKUNDE- / KOMMERCIELLE AFTALER
• Ticketmaster – Billetnet: Vi har en særlig fordelagtig aftale med Ticketmaster – Billetnet
• Postdanmark: Rigtig gode priser på husstandsomdeling!
• Jetty.se: Velafprøvet styringsredskab til din koncertproduktion
• Scandic: Gode hotelværelser til gode priser i hele landet
• Peter Larsen Kaffe: Maskiner + den dejlige mokka billigt!

Og mange flere.

KAMPAGNER
• Music Against Drugs: Dansk Live’s medlemmer kan deltage gratis i denne kampagne, som sammen med Sundhedsstyrelsen har kørt for 14. gang i 2016
• Mindre Druk Mere Fest: Festivaler der er medlem af Dansk Live kan deltage i denne kampagne, som vi kører sammen med Sundhedsstyrelsen

KURSER / SEMINARER / FESTIVALER
• Livearrangørernes Efterårsseminar
• Dansk Live Årsmøde
• SPOT Festival: Festivalarmbånd med rabat + adgang til Dansk Live indslag på festivalen
• Reeperbahn Festival: Hamburgfestivalen giver rabat på akkreditering til Dansk Live’s medlemmer
• Primavera Sound: Publikumsfestival + konferenceprogram i Barcelona, med medlemsrabat

POLITISK OG FAGLIGT
• Høringspart: Dansk Live er høringspart indenfor kulturpolitik, arbejdsmiljø, myndighedshåndtering og anden lovgivning på vores område.
• ’Spillestedsloven’: Siden lovens tilblivelse i 2000 har vi stået værn om honorarstøtten og tilskud til Regionale Spillesteder, og har gennem årene opnået at tilskuddene er øget og at forvaltningen af loven i højere grad afspejler livearrangørernes virkelighed.
• Musikhandlingsplaner: Kulturministeren har siden 2000 fokuseret på udvikling i musiklivet med fireårige musikhandlingsplaner, hvor Dansk Live gennem tiden har sat tydelige fingeraftryk, til glæde for livemusikken
• Samarbejder med myndigheder: I formelle og uformelle sammenhænge er vi i løbende dialog med politi- og brandmyndigheder, Justitsministeriet, Arbejdstilsynet mv.
• Rådgivning vedrørende livemusikkens rammebetingelser: Ved Dansk Live’s mellemkomst har mange spillesteder og festivaler opnået refusioner, besparelser og fradrag på eksempelvis moms af musikercatering, elafgift, drikkevareafgifter mm

Dansk Live’s arbejde med medlemstilbud og -rådgivning, kulturpolitik og vores indsats for bedre regler og rammer, tilvejebringer ca. 5 gange det årlige kontingent vi modtager fra medlemmerne.

• BESTYRELSER OG UDVALG: Dansk Live har repræsentanter i en lang række musikfaglige og –politiske sammenhænge, bl.a. Statens Kunstfonds repræsentantskab, Live DMA’s bestyrelse, ROSA – Dansk Rock Samråds bestyrelse, Jazz Danmarks bestyrelse, Justitsministeriets Følgegruppe til Vejledning om Sikkerhed ved Udendørs Musikarrangementer, Københavns Musikudvalg, MGK’s fem repræsentantskaber mfl.

[Dansk Live er partipolitisk uafhængig og modtager ikke offentlige tilskud]

 


Nyhedsbrev