Om Dansk Live

Dansk Live bygger på en mangeårig indsats for livemusikken. Organisationen blev grundlagt i 2011 efter en fusion af foreningerne Festivaldanmark (stiftet 2003) og [spillesteder dk] (stiftet 1972).

Organisationen arrangerer seminarer, kurser og konferencer, projekter og kampagner, der sikrer aktivitet og udvikling til livearrangørerne og indtægt til interesseorganisationen. Gennem en lang række medlemsfordele og -tilbud, og som forhandlingspart på rammeaftaler med bookingbureauer og ophavsretsorganisationer, kan livearrangører desuden opnå en del konkrete fordele via et medlemskab.

Dansk Live er en stærk politisk interesseorganisation for spillesteder og festivaler, også på andre områder end det kulturpolitiske, og i den sammenhæng leverer vi sparring til politikere, faglige organisationer, myndigheder og andre relevante aktører i samfundet.

Desuden ydes rådgivning til livearrangørerne, så det sikres, at festivalernes og spillestedernes position overfor både offentlige og kommercielle samarbejdspartnere hele tiden styrkes. Gennem uddannelse og networking sker kompetenceudvikling og vidensdeling mellem livearrangørerne. I internationalt perspektiv indgår Dansk Live i formaliserede samarbejder med tilsvarende interesseorganisationer fra store dele af Europa.

Dansk Live repræsenterer cirka 100 danske livearrangører, der med såvel kunstnerisk som kommercielt formål præsenterer dansk og udenlandsk livemusik for et stadigt voksende publikum. Vi modtager ikke offentlige tilskud og er uafhængige af partipolitiske interesser, og det er dermed spillestederne og festivalerne, der med en solidarisk kontingentfordeling driver Dansk Live.
– Hvis ikke livearrangørernes selv tager denne vigtige opgave på sig, havde der således ikke været en samlende aktør, til at sikre livemusikken en tydelig stemme.

Alle spillesteder og festivaler med en stærk musikprofil som omdrejningspunkt – niche som bredde – hvis overordnede formål er musikken og gode koncertoplevelser til publikum, er velkomne i Dansk Live. Der er plads til de store, men også de små og skæve. Vores sekretariat tager med glæde mod alle henvendelser om medlemskab, samarbejdsprojekter, politiske visioner og nye udfordringer for livemusikken.

Tøv ikke med at kontakte os!

 

Dansk Live’s vedtægter
Dansk Live’s vision og mission


Dansk Live på Facebook

Offentlig Facebook side:

Lukket gruppe for medlemmer:

Standardvilkår for Livemusikken:

Lukket seminargruppe:

Rosengade på Folkemødet: