Nyt EU-Program for musikbranchen i støbeskeen

eu

Dansk Live har sammen med Live DMA sendt et brev til de danske EU-parlamentsmedlemmer, for at gøre dem opmærksomme på det arbejde, der det sidste halve år er gjort for at kortlægge udfordringer og muligheder for den europæiske musikbranche. I brevet opfordres de samtidig til at støtte op omkring etableringen af et kommende EU-program for udvikling af musikbranchen.

Under titlen ’Music Moves Europe’ præsenterede EU’s generaldirektorat for uddannelse og kultur i begyndelsen af juni resultaterne for den konsultation er pågået siden december 2015 og annoncerede etableringen af et europæisk musikprogram i 2020.

Læs rapporten her:

Se video fra præsentationen her.  Blandt andet med input fra Fruzsina Szép, der også talte på Dansk Lives Årsmøde i foråret.

EU parlamentet skal efter planen stemme om programmets budget i løbet af efteråret. Sammen med vores europæiske paraplyorganisation Live DMA følger Dansk Live udviklingen.


Comment on this post

NyhedsbrevTidligere Nyheder