Nye (udviklings)aftaler for Regionale Spillesteder

kimd_2815-x3

De 18 regionale spillesteder har fået nye kontrakter for perioden 2017-20. Ordningen har over 16 år udviklet sig til en stor succes, som er helt afgørende for musikken, men i de nye aftaler er fokus flyttet fra at bringe livemusik ud til publikum, til at løse mange nye udviklingsopgaver.

Kerneopgaven er stærke koncertoplevelser

Man kunne få den tanke at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, i sin iver efter at udvikle musiklivet, har overset, at de regionale spillesteder ikke har store administrationer, men er ret små organisationer, hvis kerneekspertise ligger i at levere stærke koncertoplevelser. Der er i de nye aftaler flere måleparametre indbygget og mindre tillid til spillestederne, og det kan blive et minus for musikken, når man allerede nu, lægger sig fast på et fireårigt, omfattende kompleks af indsatser de regionale spillesteder skal fokusere på, fremfor den kerneopgave de er sat i verden for.

For mange krav rækker udover musikken 
’Spillestedsloven’ er det vigtige fundament, der sikrer livemusikkens udbredelse i alle genrer til hele landet, men der følger nu for mange opgaver med til de Regionale Spillesteder, der ligger ved siden af koncertvirksomheden. Spillestederne skal; udvikle nye publikumsgrupper, arbejde nationalt og internationalt, samarbejde med folkeskole og amatører, sikre diversitet, bringe lokale talenter ud i verden, skabe projekter med genreorganisationer – og i mange tilfælde interagere med andre kulturgenrer. I sig selv gode, prisværdige formål – men helt urealistisk at gennemføre, uden at det stjæler ressourcer fra det primære; at skabe fantastiske koncertoplevelser for publikum. De nævnte krav er alle nye eller skærpede, uden at der er fulgt flere ressourcer med. Tværtimod er det et gennemgående træk ved aftalerne, at det forbehold der altid må være overfor en finanslovsbevilling, ikke længere står anført blot som en formel disclaimer sidst i teksten, men er gentaget talrige gange i aftalerne, som en understregning af, at spillestederne ikke kan vide sig sikre på tilskuddenes opretholdelse.

Projektstøtteudvalget skal dog krediteres for, at de tænker overordnet og på tværs af de regionale spillesteder. Det er en fordel for musiklivet, at alle ikke løber efter de samme bolde, men at indsatserne varetages tværgående. Man må håbe at udmøntningen af de enslydende krav til alle spillestederne, udfoldes efter samme princip. Succes med udviklingshensigter opnås nemlig kun, hvis alle de nævnte samarbejdspartnere forpligtes tilsvarende. Et regionalt spillested kan ikke diktere en folkeskole eller en genreorganisation, at arbejde sammen med spillestedet om elever eller genrer – der må initiativet og de fleste ressourcer nødvendigvis komme fra de parter, som har netop disse områder at varetage. Fremfor fra de, der har til hovedopgave at bringe musikken frem til publikum.
– For det er vel netop det sidstnævnte vi ønsker fra spillestederne, ikke?

Jakob Brixvold, sekretariatschef, Dansk Live


NyhedsbrevTidligere Nyheder