Frivilligguiden indeholder inspiration til at skabe rammerne for et godt og udviklende samarbejde med de frivillige. Guiden er ikke udtømmende, men den berører nogle af de helt centrale emner såsom rekruttering, fastholdelse, kommunikation og ledelse af de frivillige.

Denne vejledning ønsker at give et overblik og en introduktion til centrale emner i arbejdet med de frivillige. De fleste kapitler er bygget således op, at de først giver en kort introduktion til emnet og derefter inspiration i form af en række konkrete råd.
  Rekrutteringen er ofte det første møde mellem arrangøren og de frivillige, og det kan være afgørende for resten af frivilligforløbet, at man som arrangør fremstår professionel og giver et godt indtryk.
  En forståelse for behovet og målgruppen for rekrutteringen giver et godt grundlag for at vælge, hvilke rekrutteringskanaler der er bedst og mest relevante i forhold til at nå denne.
  Der er sandsynligvis lige så mange forskellige årsager til at være frivillig, som der er frivillige. Selvom motivationsfaktorerne ofte er individuelle og dynamiske, er det vigtigt at være opmærksom på, hvorfor de frivillige har valgt at engagere sig hos netop jer.
  Motivation og fastholdelse af frivillige går hånd i hånd. De frivillige skal have en indholdsrig, spændende og meningsfyldt oplevelse med deres opgavevaretagelse, for at ønske at komme igen.
  God kommunikation er afgørende i forhold til at give information og inspiration, samt at sikre en god forventningsafstemning.
  Ledelse af frivillige handler i høj grad om at skabe fælles rammer for udførelsen af opgaverne og det bedste miljø for de frivillige at være i, så de forbliver motiverede og engagerede.
  Både i små og store organisationer kan uoverensstemmelser være svære at undgå. De kan både opstå internt blandt de frivillige, mellem de frivillige og gæsterne og på tværs af frivilliggruppen og ledelsen.
  Det frivillige engagement er også en mulighed for at udvikle de frivillige og deres kompetencer samt at skabe nye, kreative projekter sammen.
  Ligesom for ansatte gælder der også for frivillige en række regler og juridiske forhold, som man skal være opmærksom på. I dette afsnit gives en kort introduktion til de enkelte områder samt henvises til, hvor man kan læse mere.
  Det kan være hensigtsmæssigt at samle al relevant information til de frivillige i en frivilligguide. Guiden kan både være i fysisk eller digitalt format og udsendes eller udleveres til den frivillige ved arrangementet.
  Her findes henvisninger til andre hjemmesider, hvor der er god mulighed for at søge yderligere information og inspiration til arbejdet med frivillige.